fbpx

Tag: Patrycja Mikuła

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości dla szczecińskich przedsiębiorców

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości dla szczecińskich przedsiębiorców

Przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu…

Read More Read More

Kwarantanna a świadczenie chorobowe

Kwarantanna a świadczenie chorobowe

Osoby, które przekraczają granicę RP od dnia 15 marca 2020 r., niezależnie od tego co jest przyczyną powrotu, zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Wyłączeni spod obowiązku odosobnienia są kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do świadczenia chorobowego (tj. wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego) traktuje…

Read More Read More

Tarcza antykryzysowa – co będzie zawierał pakiet. Pierwsze konkretne działania dla przedsiębiorstw.

Tarcza antykryzysowa – co będzie zawierał pakiet. Pierwsze konkretne działania dla przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy niecierpliwie oczekują na ogłoszenie specustawy i wskazanie konkretnych dedykowanych dla nich działań. Według zapowiedzi projekt specustawy powinien być znany w tym tygodniu, z dużym prawdopodobieństwem ogłoszony zostanie dzisiaj (20.03.2020 r.). W przypadku pojawienia się nowych informacji będziemy Państwa na bieżąco informować. Na stronie Ministerstwa Finansów od wczoraj można znaleźć proponowane rozwiązania odpowiadające na zapotrzebowania…

Read More Read More

Problemy przedsiębiorców z powodu pandemii – możliwe ulgi i odroczenia

Problemy przedsiębiorców z powodu pandemii – możliwe ulgi i odroczenia

Przedsiębiorcy odczuwający skutki kryzysu związanego z rozpowszechnianiem koronawirusa mogą skorzystać z dostępnych środków, prawnie dozwolonych, pozwalających na zmniejszenie negatywnych skutków odczuwalnych dla jednostki. Odroczenie terminu składek ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcom, którzy z powodu koronawirusa mają problem z zapłatą składek umożliwił skorzystanie z uproszczonej formy pomocy polegającej na odroczeniu o 3 miesiące terminu płatności składek…

Read More Read More

Pakiet antykryzysowy z dnia 18.03.2020- aktualizacja

Pakiet antykryzysowy z dnia 18.03.2020- aktualizacja

W dniu 18 marca 2020 r. podczas konferencji prasowej ogłoszony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego pakiet antykryzysowy (osłonowy): Szacunkowa wartość pakietu 212 mld zł  I. Filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy Cel: w solidarny sposób pracodawca, pracownik i państwa partycypuje w osłonie miejsc pracy – Dla przedsiębiorstw, które odnotują spadek obrotów (stratę) państwo pokryje 40% wynagrodzenia do wynagrodzenia…

Read More Read More

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

W oczekiwaniu na specustawę i wprowadzenie rządowych zmian mających na celu złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa zarówno Krajowa Rada Doradców Podatkowych (https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6334), jak i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (https://skwp.pl/aktualnosc/petycja-stowarzyszenia-ksiegowych-w-polsce-o-odroczenie-terminow-skladania-m-in-wszelkich-deklaracji-i-zeznan-podatkowych/) złożyły prośby o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla…

Read More Read More

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorstw. Projekt zostanie przedstawiony na początku najbliższego tygodnia. Pakiet osłonowy dotyczy udostępnienia instrumentów finansowych dla firm zapewniających poprawę płynności finansowej, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Jednym z priorytetów ma być też ochrona i wsparcie rynku pracy poprzez…

Read More Read More

Sprawozdanie finansowe – czas na podpisanie przez Zarząd upływa 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie finansowe – czas na podpisanie przez Zarząd upływa 31 marca 2020 r.

To już kolejny rok, gdy podmioty zobligowane są do sporządzenia sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W myśl art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia…

Read More Read More

Jakie wydatki mogą być kosztem w działalności gospodarczej osoby fizycznej?

Jakie wydatki mogą być kosztem w działalności gospodarczej osoby fizycznej?

Prowadzenie małego biznesu oznacza, iż na podatniku spoczywa obowiązek terminowego uiszczania podatku dochodowego.  W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą wybrała opodatkowanie według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym ma możliwość wpływania na wysokość podatku do zapłaty poprzez ujmowanie w kosztach firmy wydatków z nią związanych. Wśród typowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wymienić można wydatki na:…

Read More Read More

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dokonaj zgłoszenia i uniknij kar do 1 mln zł

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dokonaj zgłoszenia i uniknij kar do 1 mln zł

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych powstał w celu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Podmioty zobowiązane są w nim ujawnić informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jakie podmioty muszą dokonać zgłoszenia? Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy spółek: • jawnych, • komandytowych, • komandytowo-akcyjnych, • z ograniczoną odpowiedzialnością; • prostych spółek akcyjnych;…

Read More Read More