fbpx

aktualności

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

W oczekiwaniu na specustawę i wprowadzenie rządowych zmian mających na celu złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa zarówno Krajowa Rada Doradców Podatkowych (https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6334), jak i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (https://skwp.pl/aktualnosc/petycja-stowarzyszenia-ksiegowych-w-polsce-o-odroczenie-terminow-skladania-m-in-wszelkich-deklaracji-i-zeznan-podatkowych/) złożyły prośby o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów.

Przedsiębiorcy mają możliwość zgłaszania pomysłów na ochrony gospodarki prze koronawirusem poprzez Głos Podatnika dostępnego pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/

Uwaga! Pragniemy podkreślić, iż obecnie wszystkie zmiany dotyczące składania zeznań, odroczenia terminów zapłat podatków i składek ZUS są na etapie planów. Przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać dopiero po ogłoszeniu ich w ramach tzw. specustawy. Zgodnie z informacjami rządowymi ma to nastąpić na początku bieżącego tygodnia.

Istniejące zagrożenie zarażenia koronawirusem wpływa na ograniczenie w funkcjonowaniu następujących jednostek, zachęcając do kontaktu elektronicznego:

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Urzędy skarbowe
W dniach 13 do 27 marca 2020 r. brak jest dostępu do urzędów skarbowych w województwie zachodniopomorskim ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dla osób, które zdecydowane są na złożenie deklaracji podatkowych w formie papierowej ma być przygotowana specjalna skrzynka do pozostawiania dokumentów.

Kontakt z urzędami skarbowymi dostępny jest poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.


Dla usługi Twój e-PIT została dedykowana specjalna linia telefoniczna (wybieranie tonowe, Szczecin – + 48 (91) 48 03 484). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00. Dodatkowy dyżur zaplanowany jest w sobotę 25 kwietnia 2020 r. w godz. od 7.00 do 15.00.


ZUS
W celu ograniczenia kontaktu bezpośredniego zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i świadczeniami z ZUS możliwy jest skorzystanie z informacji telefonicznej (tel. 22 560 16 00 – konsultanci są dostępni w dni robocze pon. – pt. godz. 7.00 – 18.00).

Zapytania ogólne można kierować na adres mailowy cot@zus.pl.

Możliwe jest również korzystanie z usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wychodząc naprzeciw ilości zapytań na telefonicznej infolinii zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dotyczące: zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji oraz ulg i umorzenia oraz zawieszenia działalności.

We wszystkich placówkach ZUS są wystawione specjalne pojemniki/skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Z dniem 14 marca 2020 r. wstrzymane do odwołania są wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych na rehabilitację leczniczą. Od 16 do 27 marca 2020 r. badania bezpośrednie zaplanowane do przeprowadzenia przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie będą odwołane.


Sądy administracyjne
Wokanda, zarówno Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i sądów okręgowych w Szczecinie została odwołana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniach 16-27 marca 2020 r. kontynuuje działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, wstrzymuje przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej, a także wstrzymuje przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt (dostęp do akt jest zapewniony w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych).


Zalecenia dla zakładów pracy
Przedsiębiorcy, którzy nie wdrożyli jeszcze procedur mających na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa mogą skorzystać z dostępnych zaleceń rządowych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa):
1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
3. Upewnić się, że pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
4. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
5. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika do wykorzystania poniżej).
6. Połączyć to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
8. Dołożyć wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
• powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
• wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
9. Ograniczyć podróże służbowe i delegacje zagraniczne do minimum. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych, Główny Inspektor Sanitarny zaleca ograniczenie podróży służbowych i delegacji zagranicznych do minimum. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html), pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji zagranicznej, jeżeli w kraju, do którego ma się udać występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.
10. Promować pracę zdalną w przypadków osób powracających z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2.
Rekomendacje i obowiązki w wybranych branżach dostępne są pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19


Zamknięcie granic a świadczenie pracy
Począwszy od 15 marca 2020 r. obowiązuje czasowe ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zawieszenie obowiązuje przez 10 dni i może zostać przedłużone do maksymalnie 30 dni. Możliwy jest jedynie ruch pieszy i samochodowy.
Osoby wjeżdżające na terytorium Polski zobligowane są do poddania się 14 dniowej kwarantannie domowej. Wyłączeni z kwarantanny są:
• osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie (za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie);
• cudzoziemcy, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
• zawodowi kierowcy transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy nr 13151
Goldenstein sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Subskrypcja:

Loading