fbpx

Rok: 2023

Procedura CIT Estoński

Procedura CIT Estoński

Dzień dobry,  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów podmioty gospodarcze powinny posiadać procedurę wewnętrzną w zakresie rozliczania podatku w modelu estońskim.  W zawiązku z tym, Goldenstein przygotuje Państwu procedurę w zakresie rozliczania podatków w tym zakresie. Procedura swoim zakresem będzie obejmowała (na przykładach) Czynności podlegające opodatkowaniu, w tym: a) wypłata dywidendy; b)  ukryte zyski;  c) wydatki…

Read More Read More

Ustawa o zatorach płatniczych w gospodarce

Ustawa o zatorach płatniczych w gospodarce

Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o zatorach płatniczych „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca.…

Read More Read More

Kilometrówka-zmiany od 17 stycznia 2023 r.

Kilometrówka-zmiany od 17 stycznia 2023 r.

Stawka za 1km przebiegu pojazdu od 17 stycznia 2023 będzie wynosić:1) dla samochodu osobowego:a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,2) dla motocykla – 0,69 zł,3) dla motoroweru – 0,42 zł.

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy zamiast jednego płatnika będą mogli wskazać do trzechpłatników, którzy mają stosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeden płatnik – kwota wolna od podatku 300 złotych miesięcznie Dwóch płatników – kwota wolna od podatku 150 złotych miesięcznie (u każdego z płatników) Trzech płatników – kwota wolna od podatku 100 złotych miesięcznie (u…

Read More Read More