fbpx

Miesiąc: styczeń 2022

Ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców

Ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców

Podatnicy CIT i PIT począwszy od rozliczenia za rok 2022 mają prawo skorzystać z nowej ulgi tzw. sponsoringowej, tj. wydastków poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ustawodawca przewidział w tym przypadku odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. …

Read More Read More

Wsparcie dla pracodawców w zakresie ZFRON

Wsparcie dla pracodawców w zakresie ZFRON

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy, którzy na skutek reformy systemu podatkowego mają niższe wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), bedą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie.  Będzie je przekazywał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych…

Read More Read More

Zmiany w zakresie obliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Zmiany w zakresie obliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował do premiera o zmianę w zakresie obliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w trakcie 2022 roku. Zaproponował, aby przedsiębiorcy mogli od stycznia 2022 do grudnia 2022  płacić zryczałtowaną zaliczkę na składkę zdrowotną w wysokości około  270 zł miesięcznie (9% od wartości minimalnego wynagrodzenia). Uzasadnienie Dopiero po złożeniu zeznania…

Read More Read More

Szkolenie Nowy Ład 2022 po nowelizacjach

Szkolenie Nowy Ład 2022 po nowelizacjach

Szkolenie zdalne Nowy Ład 2022 po aktualizacjach dnia 27.01.2022 roku  Szkolenie ma charakter praktyczny i elastyczny.  Witam Państwa serdecznie  Zapraszam na zdalne szkolenie Nowy Ład 2022 po nowelizacjach:  Zagadnienia: PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa, KKS, ubezpieczenia zdrowotne i inne. prowadzący: Mariusz Nowak – doradca podatkowy  termin: 27.01.2022 roku czas: od 10:00 doi 15:00 miejsce: przy…

Read More Read More

Rozporządzenie ws. terminów poboru zaliczek na PIT wydane z naruszeniem prawa

Rozporządzenie ws. terminów poboru zaliczek na PIT wydane z naruszeniem prawa

jak oceniła Krajowa Rada Doradców Podatkowych, rozporządzenie to zostało wydane z rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego oraz pogwałceniem obowiązującej hierarchii aktów prawnych. „Nie zachowano jakiegokolwiek vacatio legis zapewniającego jego adresatom możliwość przygotowania się do wprowadzonych rozporządzeniem zmian. Ze względu na to pozostanie ono dla licznych płatników, przynajmniej w odniesieniu do bieżących wypłat, niewykonalne” – wskazała Rada.…

Read More Read More

Ciężki los działów kadrowo-płacowych

Ciężki los działów kadrowo-płacowych

Nowy ład 2022 to nie tylko wyzwanie dla działów  finansowo- księgowych. Ciężki los czeka również działy kadrowo- płacowe. Nowe rozporządzenie w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powoduje, że płatnik, powinien dwukrotnie przekalkulować wysokość zaliczki na podatek. Jeśli okazałoby się, że na skutek Polskiego Ładu musiałby odprowadzić do urzędu skarbowego wyższą zaliczkę…

Read More Read More

Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na PIT z 7.01.2022

Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na PIT z 7.01.2022

W dniu 7 stycznia 2022 r. Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które zmienia zasady rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z nim zaliczkę na PIT należy wyliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 r. Rozporządzenie przesuwa pobór i wpłatę zaliczki z umów o pracę, zlecenie i m. in. emerytur, rent czy zasiłków ZUS.

PIT-2 w Nowym Ładzie

PIT-2 w Nowym Ładzie

Oświadczenie PIT-2 upoważniające pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek zasadniczo składa się z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia i obowiązuje ono do odwołania przez pracownika – informuje Ministerstwo Finansów. Polski Ład tego nie zmienia – dodaje resort. PIT-2 nie jest w żaden sposób powiązany z ulgą dla średnio-zarabiających. To dwa różne niezależne wnioski.