fbpx

Miesiąc: marzec 2021

MDR- mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej- wyrok NSA

MDR- mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej- wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20) orzekł, że o obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych można pytać we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych. Odmiennego zdania do tej pory było Ministerstwo Finansów i Krajowa Informacja Skarbowa.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Ministerstwo w dniu dzisiejszym (22.03.2021 r.) na stronie www.gov.pl w zakładce wiadomości poinformowało o podjęciu decyzji o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla: – jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,– jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc. Z informacji tej wynika, że Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym…

Read More Read More

Wyrok TSUE – niezgodne z prawem odsetki od spóźnionego WNT

Wyrok TSUE – niezgodne z prawem odsetki od spóźnionego WNT

Wyrokiem z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19 TSUE uznał, że polskie przepisy są sprzeczne z zasadą neutralności VAT, jeżeli skutkują tym, że rozliczenie VAT należnego i naliczonego związanego z tą samą transakcją nie nastąpi w jednym okresie rozliczeniowym i to niezależnie od okoliczności danej sprawy, np. dobrej wiarypodatnika.Niniejszy wyrok skutkuje możliwością ujmowania podatku należnego…

Read More Read More

Zwolnienie dla młodych do 26 roku życia -nie dla twórców na zleceniu

Zwolnienie dla młodych do 26 roku życia -nie dla twórców na zleceniu

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2021 r., sygn.0115-KDIT2.4011.836.2020.1.MM uznał, iż zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli 26 roku życia i uzyskują przychody z praw majątkowych nie mają prawa do zwolnienia z podatku dochodowego. Pracodawca jest zobowiązany zatem naliczać od tych wypłat zaliczki na podatek.

Wydatki na artykuły spożywcze stanowią koszty pracodawcy zarówno w przypadku pracowników jak i zleceniobiorców

Wydatki na artykuły spożywcze stanowią koszty pracodawcy zarówno w przypadku pracowników jak i zleceniobiorców

Zgodnie z Interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.7.IM pracodawca ma prawo ująć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na artykuły spożywcze skonsumowane zarówno przez pracowników jak i przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Specjalny fundusz inwestycyjny alternatywą dla CIT-u estońskiego

Specjalny fundusz inwestycyjny alternatywą dla CIT-u estońskiego

Obowiązujący od 1.01.2021 r. nowy specjalny fundusz inwestycyjny (art. 15 ust. 1hbustawy o CIT) jest tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy. Dotyczy wyłącznie spółek z.o.o. i spółek akcyjnych, u których przychody w poprzednimroku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł. Muszą one jeszcze spełniać następujące warunki■ ich udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne,■ nie…

Read More Read More

Kurs przeliczeniowy VAT od 01.01.2021 również według zasad obowiązujących w podatku dochodowym

Kurs przeliczeniowy VAT od 01.01.2021 również według zasad obowiązujących w podatku dochodowym

Z dniem 01.01.2021 r. do ustawy o VAT został dodany przepis art. 31a ust. 2a, zgodnie z którym kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Podatnik, który wybrał te zasady…

Read More Read More

IFT-2R do 31.03.2021 do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

IFT-2R do 31.03.2021 do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

Ministerstwo Finansów przypomniało, że 31 marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranych przez płatników tego podatku (IFT-2R) w zakresie tak zwanego „podatku u źródła”. Informację składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.