fbpx

Miesiąc: styczeń 2020

Zmiany WDT od stycznia 2020

Zmiany WDT od stycznia 2020

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniły się zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Są bardziej rygorystyczne niż krajowe. Niemniej udokumentowanie może (i powinno) następować przede wszystkim zgodnie z regułami krajowymi. A te (w zakresie dokumentowania transportu, czy też wysyłki towarów) nie zmieniły się od dnia 1 stycznia 2020…

Read More Read More

PIT-28 do kiedy złożyć zeznanie roczne i zapłacić zaliczkę

PIT-28 do kiedy złożyć zeznanie roczne i zapłacić zaliczkę

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, spółka cywilna lub spółka jawna i wybrałeś opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to pamiętaj, iż termin na sporządzenie i złożenie rozliczenia rocznego za rok 2019 został przesunięty. Zeznania rocznego PIT-28 nie musisz już złożyć do końca stycznia, czas na jego złożenia masz do końca lutego.

Czy faktura wystawiona przedwcześnie kreuje ryzyko „faktury pustej”?

Czy faktura wystawiona przedwcześnie kreuje ryzyko „faktury pustej”?

Zgodnie z ustawą o VAT –  faktury zaliczkowe możemy wystawić nie wcześniej niż w terminie 30 dni przed dniem otrzymania zaliczki.  Co się dzieje w przypadku, gdy wystawimy fakturę zaliczkową a w terminie 30 dni od jej wystawienia nie otrzymamy zapłaty?  Odpowiedź: Powinniśmy ją skorygować do zera.  Co w sytuacji gdy tego nie zrobimy?  Skarbówka…

Read More Read More

Termin składania zeznań podatkowych (PIT) za 2019

Termin składania zeznań podatkowych (PIT) za 2019

Pierwszy dzień na złożenie wszystkich zeznań podatkowych PIT (w roku 2020 za rok 2019) przypada w dniu 15 lutego 2020 roku. Jeżeli zeznanie podatkowe  zostanie złożone wcześniej, to urząd skarbowy i tak uzna, że PIT wpłynął do niego 15 lutego.   Uwaga: Nie dotyczy karty podatkowej. (PIT-16A)  Opracowała: Joanna Domańska  Starszy specjalista podatkowy  Goldenstein 

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że sfinansowanie przez pracodawcę kosztów dojazdu oraz noclegów oddelegowanemu pracownikowi za granicę nie podlega opodatkowaniu. Sąd orzekając działał w oparciu  o Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 08.07. 2014 roku. (sygn. akt K 7/13). Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. wyrok Sądu stojąc na stanowisku, że  jeżeli pracownik dobrowolnie zgodził…

Read More Read More

Paragon do 450 brutto

Paragon do 450 brutto

Jeżeli otrzymamy paragon z NIP do wartości 450 złotych brutto, stanowi on fakturę uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym na podstawie paragonu z NIP odliczymy VAT.  Jeżeli w tym przypadku zażądamy wystawienia faktury możemy jej nie otrzymać. Takie dyspozycje są wydawane osobom ewidencjonującą sprzedaż na kasie. Pozostaje problem wykazania faktury uproszczonej…

Read More Read More

Zaliczka a split payment

Zaliczka a split payment

Jeżeli otrzymamy fakturę zaliczkową dotyczącą  towarów lub usług objętych mechanizmem podzielonej płatności, mamy obowiązek zapłacić za fakturę przy użyciu komunikatu przelewu. W pozycji nr. faktury wpisujemy sformułowanie „zaliczka”.  Uwaga mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania gdy wartość faktury zaliczkowej nie przekroczy 15.000 brutto, niezależnie od wartości transakcji.  Mariusz Nowak Doradca podatkowy