fbpx

Miesiąc: sierpień 2020

Planowane zmiany VAT- transakcje w walutach obcych

Planowane zmiany VAT- transakcje w walutach obcych

Z dniem 01.01.2021 planowane są zmiany w zakresie SLIM VAT.  Zmiany dotyczą między innymi  faktur wystawianych w walutach obcych. Obecnie rozliczanie tego typu transakcji bywa czasami trudny, ze względu na wystąpienie dwóch różnych kursów walut, dla VAT i CIT/PIT. Ta sytuacja ma się zmienić od stycznia 2021.  Wówczas będziemy mogli wybrać kurs  z PIT/CIT dla…

Read More Read More

Spółki z o.o. i akcyjne bez podatku dochodowego (model estoński) od 01.01.2021

Spółki z o.o. i akcyjne bez podatku dochodowego (model estoński) od 01.01.2021

Z dniem 01.01.2021 wejdzie w życie model estoński odnoszący się do osób prawnych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych). Do nowej konstrukcji prawnej nie będą miały co do zasady  zastosowania przepisy ustawy o CIT,  (nie wystąpi kategoria przychodów i kosztów podatkowych, amortyzacji podatkowej). Opodatkowaniu nie będzie podlegał dochód w spółce tak długo, jak nie zostanie …

Read More Read More

Szkolenie zmiany VAT/CIT/ PIT w 2020 z uwzględnieniem JPK/WHT/WDT/BIAŁA LISTA/MPP

Szkolenie zmiany VAT/CIT/ PIT w 2020 z uwzględnieniem JPK/WHT/WDT/BIAŁA LISTA/MPP

Witam Państwa serdecznie,   Zapraszam na szkolenie podatkowe w zakresie zmian VAT/CIT/PIT/KKS w 2020/2021.   Termin szkolenia: 21.09.2020 w Szczecinie Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9:00 do 15:30 Liczba uczestników do 20 osób na dwóch połączonych dużych salach wykładowych.     Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy – Mariusz Nowak. Szkolenie będzie prowadzone w sposób dynamiczny w oparciu o przykłady. W…

Read More Read More

Planowane zmiany od stycznia 2021- KOREKTY VAT

Planowane zmiany od stycznia 2021- KOREKTY VAT

Z dniem 01.01.2021 Ustawodawca wprowadza zmiany w zakresie VAT upraszczające rozliczenia podatkowe. Jedną z nich jest rozliczanie faktur korekt.  Obecnie w przypadku wystawienia  korekty faktury na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku VAT warunkiem do skorygowania u wystawcy faktury kwoty netto i podatku VAT jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury przez odbiorcę.  Co do zasady powoduje to…

Read More Read More

VAT od wydatków związanych ze śmiercią pracownika

VAT od wydatków związanych ze śmiercią pracownika

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia wieńca, kwiatów, nekrologów i innych wydatków związanych z pochówkiem. NSA orzekł że ww. wydatki nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.  Czyli nie odliczajmy VATU. Mariusz Nowak

Prawo do odliczenia VAT od samochodu osobowego

Prawo do odliczenia VAT od samochodu osobowego

Jeżeli podatnik kupi prywatnie samochód osobowy na fakturę VAT, następnie wniesie go do firmy jednoosobowej  i sprzeda, czy zbycie auta będzie musiał opodatkować 23% VAT ? Odpowiedź MF – TAK, stawka 23% Czy z faktury zakupowej będzie można choćby w jakiejś proporcji odliczyć VAT? Odpowiedź MF – NIE PRZYSŁUCHUJE PRAWO DO ODLICZENIA VAT ponieważ w…

Read More Read More

Zmiany stawek VAT w Niemczech

Zmiany stawek VAT w Niemczech

W związku z COVID 19 w Niemczech do końca 2020 roku zostały obniżone stawki podatkowe w podatku VAT. 1. Stawka podstawowa została obniżona z 19% do 16% 2. Stawka 7% uległa zmniejszeniu na 5% opracował: Mariusz Nowak  Doradca podatkowy  

Schematy podatkowe MDR

Schematy podatkowe MDR

Z dniem 01.01.2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Kto ma obowiązek raportowania schematów podatkowych? MDR-1 zgłasza do KAS promotor – podmiot który zaoferował, wdrożył lub udostępnił uzgodnienie spełniające schemat podatkowy(np. doradca podatkowy, radca prawny adwokat, księgowy, dyrektor finansowy).  Jeżeli zapoznamy się dokładnie z przepisami rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa,…

Read More Read More

Transakcje trójstronne – część druga

Transakcje trójstronne – część druga

Witam serdecznie Informuję, że niniejszy blog jest, jest kontynuacją blogu z dnia 07.08.2020 zatytułowany  Transakcje Trójstronne WDT   Transakcja dotyczy przemieszczenia towarów np z Polski do Niemiec uczestnicy transakcji: A– dostawca krajowy (np. firma produkcyjna w Polsce)  B – nabywca – podmiot z innego kraju unijnego np. z Niemiec (który nabywa towar od firmy w Polsce…

Read More Read More

Transakcje Trójstronne WDT

Transakcje Trójstronne WDT

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych niejednokrotnie rodzi problemy w zakresie VAT. Jeszcze bardziej utrudnione zadanie jest w w przypadku rozliczeń transakcji trójstronnych i łańcuchowych w WDT. Dodatkowo z  dniem 01.07.2020 nastąpiły istotne zmiany w WDT dotyczące transakcji łańcuchowych. O JAKIE TRANSAKCJE CHODZI? Sytuacja może dotyczyć m.in. transakcji pomiędzy: A– dostawcą krajowym (np. firmą produkcyjną w Polsce)  B…

Read More Read More