fbpx

aktualności

Planowane zmiany od stycznia 2021- KOREKTY VAT

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Z dniem 01.01.2021 Ustawodawca wprowadza zmiany w zakresie VAT upraszczające rozliczenia podatkowe. Jedną z nich jest rozliczanie faktur korekt. 

Obecnie w przypadku wystawienia  korekty faktury na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku VAT warunkiem do skorygowania u wystawcy faktury kwoty netto i podatku VAT jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury przez odbiorcę.  Co do zasady powoduje to prawo do odliczenia VAT w deklaracji podatkowej w innym okresie niż wystawienie faktury korekty. 

Według nowych przepisów, skorygujemy podstawę opodatkowania i VAT należny w okresie w którym wystawiliśmy fakturę korektę pod warunkiem poinformowania o korekcie nabywcy.

Zmienią się również przepisy w zakresie korekty in plus. 

Będzie oczywiste, że faktury korygujące in plus (tj. zwiększające podstawę opodatkowania) rozlicza się na bieżąco w okresie ich wystawienia, jeżeli skutek zmiany kwoty netto powstał po wystawieniu faktury korekty.

 

Opracował: Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, 

 

Subskrypcja:

Loading