fbpx

aktualności

Transakcje trójstronne – część druga

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Witam serdecznie

Informuję, że niniejszy blog jest, jest kontynuacją blogu z dnia 07.08.2020 zatytułowany 

Transakcje Trójstronne WDT

 
Transakcja dotyczy przemieszczenia towarów np z Polski do Niemiec

uczestnicy transakcji:

A– dostawca krajowy (np. firma produkcyjna w Polsce) 

B – nabywca – podmiot z innego kraju unijnego np. z Niemiec (który nabywa towar od firmy w Polsce A i sprzedaje go innemu kontrahentowi unijnemu C np. też z Niemiec.  Towar przemieszczany jest z Polski do Niemiec 

Czyli A sprzedaje towar do B a B sprzedaje towar do C, z tym że towar jest przemieszczany bezpośrednio z A do C. 

W tym przypadku występują 2 transakcje sprzedaży, 

– jedna w ramach przemieszczenia WDT 

 – druga krajowa.  

W przypadku, gdy organizatorem towarów będzie podmiot B: (zmiany od lipca 2020)

Wariant 1 

Jeżeli podmiot B poda dostawcy A, numer unijny  inny niż PL wówczas:

transakcja między A i B – stawka 0%

transakcja między B i C stawka 19% (obecnie stawka 16%).

Wariant 2

Jeżeli podmiot B poda dostawcy A, numer unijny  PL wówczas:

transakcja między A i B – stawka 23%

transakcja między B i C stawka 0% (WDT)   

Opracował: Mariusz Nowak – doradca podatkowy 


Subskrypcja:

Loading