Spółki Z O.o. I Akcyjne Bez Podatku Dochodowego (model Estoński) Od 01.01.2021 - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Spółki z o.o. i akcyjne bez podatku dochodowego (model estoński) od 01.01.2021

Spółki z o.o. i akcyjne bez podatku dochodowego (model estoński) od 01.01.2021

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Z dniem 01.01.2021 wejdzie w życie model estoński odnoszący się do osób prawnych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych).

Do nowej konstrukcji prawnej nie będą miały co do zasady  zastosowania przepisy ustawy o CIT,  (nie wystąpi kategoria przychodów i kosztów podatkowych, amortyzacji podatkowej).

Opodatkowaniu nie będzie podlegał dochód w spółce tak długo, jak nie zostanie  wypłacony wspólnikom lub osobom z nimi powiązanymi.

 

Opodatkowaniu będą podlegały:

1. Wypłaty zysków dla wspólników/akcjonariuszy.

2. Wypłaty ukrytych zysków.

3. Wydatki na reprezentację.

4. Wydatki na cele inne niż działalność gospodarcza. 

 

Warunki wyboru tego projektu:

1. Przychód nie może przekroczyć z VAT 50 mln rocznie (z pewnymi wyjątkami). 

2. Udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 

3. Spółka nie może mieć udziałów w innej spółce.

4. Powyżej 50% przychodów spółki muszą stanowić przychody operacyjne.

5. Spółka w okresie 4 lat musi wydatkować na zakup fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-8 (z wyjątkiem samochodów osobowych) 33% wartości początkowej obecnych środków trwałych z tej grupy nie mniej niż 50.000 PLN

To ogólne założenia, w razie zainteresowania, zachęcam do współpracy w tym projekcie.

Możemy poprowadzić lub wesprzeć ten projekt.  

Mariusz Nowak 

Doradca podatkowy 

tel. 507 123 807

 

Sending
User Review
0 (0 votes)