fbpx

Miesiąc: luty 2020

Łatwiej ukraść spółkę niż kiełbasę w mięsnym

Łatwiej ukraść spółkę niż kiełbasę w mięsnym

Jakiś czas temu w gazecie prawnej ukazał się artykuł o podobnej treści: Źrodło: Gazeta prawna nr 73 (4 975) z 2019-04-12.  Sprawa polega na tym, iż oszuści fałszują w KRS zgromadzenie wspólników, w których odwołują obecny zarząd, powołując nowy (najczęściej obcokrajowca). Sąd po dokonaniu weryfikacji formalnej dokonuje rejestracji w KRS. Od tego dnia w KRS mamy nowego prezesa…

Read More Read More

Nota korygująca – narzędzie dla kupującego gdy na fakturze brak MPP

Nota korygująca – narzędzie dla kupującego gdy na fakturze brak MPP

Jeżeli sprzedawca nie oznaczy faktury MPP, mimo takiego obowiązku, to nabywca może poprawić ten błąd, wystawiając notę korygującą. Tak właśnie orzekł dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.664.2019.2.PG. Opracowała: Joanna Domańska  Goldenstein Sp. z o.o.

Już jest dostępna wyszukiwarka wiążących informacji stawkowych (WIS)

Już jest dostępna wyszukiwarka wiążących informacji stawkowych (WIS)

Krajowa Informacja Skarbowa udostępniła wyszukiwarkę wiążących informacji stawkowych (WIS) – nowego instrumentu funkcjonującego na gruncie prawa podatkowego, związanego z nową matrycą stawek VAT.  Decyzje WIS zawierają jednoznaczną klasyfikację dotyczącą kodu nomenklatury scalonej (CN) / PKWiU 2015 oraz stawki VAT i podobnie jak interpretacje podatkowe – WIS ma za zadanie zabezpieczać Wnioskodawcę.  Opracowała: Joanna Domańska Goldenstein…

Read More Read More

Ulga na złe długi w podatku dochodowym już w rozliczeniu za styczeń 2020

Ulga na złe długi w podatku dochodowym już w rozliczeniu za styczeń 2020

Od 01.01.2020 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostały przepisy dotyczące  ulgę na złe długi. Ulga unormowana jest w następujących przepisach podatkowych:   – art. 18f oraz art. 25 ustawy o CIT: – art. 26i ustawy o PIT).  Charakter ulgi  dla Wierzyciela ma charakter fakultatywny. dla Dłużnika ma charakter obligatoryjny. Kiedy dokonuje się korekt: gdy…

Read More Read More

WIS – czyli jak urząd potwierdzi stawkę VAT dla towarów i usług

WIS – czyli jak urząd potwierdzi stawkę VAT dla towarów i usług

Podatnicy wprawdzie od listopada 2019 r. mogą występować z wnioskami o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, zwanej dalej WIS, jednak wiążąca dla organów podatkowych będzie ona od 1 kwietnia 2020 r. Celem wprowadzenia WIS jest zagwarantowanie funkcji ochronnej podatnikom w zakresie uzyskania wiążącej prawnie decyzji identyfikującej stawkę VAT na dany towar lub usługę. Decyzja WIS wydawana…

Read More Read More

Podatki w Niemczech

Podatki w Niemczech

Każda firma działająca na terytorium Niemiec powinna zidentyfikować, czy ma ma obowiązek dokonania rejestracji VAT (Umsatzsteuerliche Anmeldung) na terytorium Niemiec. Taki obowiązek wystąpi między innymi w następujących przypadkach: Firma będzie świadczyła usługi lub dokonywała dostaw towarów na terytorium Niemiec osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.  Współpracy z podwykonawcami (głównie w usługach budowlanych). Gdy firma będzie dokonywała…

Read More Read More

Wadliwy dowód lub brak faktury nie pozbawia podatnika kosztu w CIT i PIT

Wadliwy dowód lub brak faktury nie pozbawia podatnika kosztu w CIT i PIT

Dla zaliczenia wydatków do kosztów, co do zasady, koniecznym jest udokumentowanie ich za pomocą dowodów księgowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W praktyce jednakże podatek dochodowy nie jest tak formalnym jak VAT, dzięki temu ukształtował się pogląd, iż niewłaściwy (niezgodny z regulacjami tej ustawy) sposób udokumentowania wydatku nie wyłącza…

Read More Read More

Dłuższy termin na ZAW-NR – planowane zmiany Białej Listy

Dłuższy termin na ZAW-NR – planowane zmiany Białej Listy

Zapłata za transakcję, która powinna być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego na inny niż wskazany w białej liście rachunek bankowy kontrahenta z dniem 1 stycznia 2020 r. skutkuje negatywnymi skutkami w VAT, CIT i PIT.  Ustawodawca przewidział możliwość uwolnienia się od negatywnych skutków dokonania przelewu na rachunek bankowy nieumieszczony na wykazanie, tzw. białej liście.  By…

Read More Read More

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Dług, który się przedawnił, nie jest przysporzeniem dłużnika, skoro wierzyciel nie stwierdził, że nie przyjmie spłaty po przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 808/18. Podstawą wskazanego orzeczenia był niespłacony dług w banku, dochodzony przez wierzyciela przed sądem. W toku postępowania sądowego dłużniczka zwróciła uwagę…

Read More Read More

Faktury uproszczone-dylematy księgowych

Faktury uproszczone-dylematy księgowych

Nadal trwa problem z odliczaniem VAT od paragonów z NIP do 450 złotych brutto. Według Ministerstwa Finansów paragon z NIP do wartości 450 złotych brutto stanowi fakturę uproszczoną i nie podlega wymianie na fakturę. Czy paragon z NIP spełnia wszystkie niezbędne elementy faktury?  I tu jest wątpliwość. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 2…

Read More Read More