fbpx

Miesiąc: październik 2022

Wydatki na udział współpracowników w imprezach integracyjnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu spółki

Wydatki na udział współpracowników w imprezach integracyjnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu spółki

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wydatek na udział w imprezie integracyjnej współpracownika  nie może być kosztem podatkowym. W ocenie NSA , spółka nie może wydatków na imprezę integracyjną w części dotyczącej osób na umowach B2B zaliczyć do kosztów podatkowych, gdyż współpracownik to nie to samo co pracownik. W odniesieniu do współpracowników Sąd uznał, że będzie…

Read More Read More

CIT Estoński – ograniczenia

CIT Estoński – ograniczenia

Spółka, wybierając Estoński CIT, nie może także posiadać akcji (udziałów) w podmiotach zagranicznych. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.09.2022 r. w sprawie 0111-KDIB2-1-4010-380-2022-2-AR.

CIT Estoński a ceny transferowe

CIT Estoński a ceny transferowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej W interpretacji z dnia 1 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB) uznał, iż spółki, które wybrały CIT estoński, muszą sporządzać dokumentację cen transferowych, jeżeli występują ku temu przesłanki ustawowe.

Szkolenie – Zmiany VAT/CIT/PIT 2022/2023 w ujęciu praktycznym

Szkolenie – Zmiany VAT/CIT/PIT 2022/2023 w ujęciu praktycznym

PROGRAM: 1. Zmiany podatek dochodowy 2022 i 2023 r: likwidacja ulgi dla klasy średniej, skala podatkowa, ukryta dywidenda, likwidacja odroczonych zaliczek, termin zeznanie PIT-28, minimalny podatek dochodowy, likwidacja abolicji podatkowej, limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – 8.000 zł, limit transakcji gotówkowych z konsumentami i skutki podatkowe jego naruszenia, składki ZUS w kosztach uzyskania przychodów, transakcje…

Read More Read More

Szkolenie – Ryczałt od dochodów spółek (CIT Estoński)

Szkolenie – Ryczałt od dochodów spółek (CIT Estoński)

PROGRAM: I. Zagadnienia ogólne: 1. Warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 2. Warunki wyłączające stosowania ryczałtu 3. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 4. Zawiadomienie o przystąpienia do ryczałtu: a) w przypadku przystąpienia do ryczałtu od początku roku podatkowego, b) w przypadku przystąpienia do ryczałtu w trakcie roku podatkowego 5. Obowiązki o charakterze…

Read More Read More

CIT estoński a MDR (schematy podatkowe)

CIT estoński a MDR (schematy podatkowe)

W okresie opodatkowania ryczałtem nie powstaje obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym, innym niż schemat podatkowy transgraniczny, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie oznacza to wyłączenia obowiązku raportowania schematów podatkowych transgranicznych lub schematów podatkowych innych niż transgraniczne, które związane są z przekazaniem informacji o innych przepisach prawa podatkowego niż te dotyczące podatku dochodowego…

Read More Read More

Prezes zarządu – zarządzanie a doradzanie

Prezes zarządu – zarządzanie a doradzanie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odmowie wydania interpretacji indywidualnej (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.442. 2022.2.MM) z 1 września 2022 r. uznał, iż umowa, w której zarząd zobowiązuje się świadczyć na rzecz spółki „usługi doradztwa związanego z zarządzaniem” w ramach odrębnie prowadzonej działalności gospodarczej, może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Uzasadnieniem tego rozumowania jest to, iż prezes zarządu spółki i…

Read More Read More