fbpx

aktualności

Szkolenie – Zmiany VAT/CIT/PIT 2022/2023 w ujęciu praktycznym

PROGRAM:

1. Zmiany podatek dochodowy 2022 i 2023 r:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • skala podatkowa,
 • ukryta dywidenda,
 • likwidacja odroczonych zaliczek,
 • termin zeznanie PIT-28,
 • minimalny podatek dochodowy,
 • likwidacja abolicji podatkowej,
 • limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – 8.000 zł,
 • limit transakcji gotówkowych z konsumentami i skutki podatkowe jego naruszenia,
 • składki ZUS w kosztach uzyskania przychodów,
 • transakcje rajowe,
 • podatek u źródła – wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia zarządu znoszącego obowiązek poboru podatku w przypadku przekroczenia progu 2 mln zł,
 • zmiana limitów niektórych zwolnień,
 • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych od 1 stycznia 2023 r.,
 • ulga na zabytki – zmiany od 1 stycznia 2023 r.,
 • JPK w zakresie ksiąg rachunkowych,
 • estoński CIT – zmiany projektowane na 2023 r.,
 • PIT-2 wg nowych zasad,
 • nowe regulacje dotyczące płatników i ich obowiązków, a także nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku,
 • zmiana w zakresie ulgi samotny rodzic,
 • zmiana formy opodatkowania za 2022 r-zasady,
 • polskie spółki holdingowe,
 • ulga na złe długi,
 • hipotetyczny podatek dochodowy.

2. Zmiany w VAT 2022/2023 r.:

 • możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • umożliwienie przesyłania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur,
 • ograniczenie zakresu danych wymaganych w treści faktur korygujących,
 • nowe przepisy o wystawianiu zbiorczych faktur korygujących,
 • umożliwienie wcześniejszego wystawiania faktur,
 • rezygnacja z obowiązku oznaczania duplikatów faktur słowem „DUPLIKAT”,
 • wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 • umożliwienie składania deklaracji kwartalnych przez niektórych podatników opłacających tzw. estoński CIT,
 • limit małego podatnika,
 • zasady wystawiania faktur zaliczkowych, w przypadku gdy usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
 • możliwość dokonywania wydatków ze środków z rachunku VAT (MPP), zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
 • proporcjonalnego odliczenie VAT naliczonego – proporcja 98 % i podwyższenie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
 • WNT,
 • w zakresie zasad przeliczania kursów walut dla faktur korygujących,
 • WDT – w zakresie stawki 0%,
 • w zakresie sankcji VAT.
ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Prowadzący szkolenie:
Mariusz Nowak doradca podatkowy

Cena:
300 zł netto / osobę

Miejsce: online – Microsoft Teams

Termin: 27.10.2022, od 9:00 do 15:00

Zapisy: Mariusz Nowak

+48 507 123 807
m.nowak@goldenstein.com.pl

Po zgłoszeniu zostanie wysłana proforma, zaproszenie na szkolenie plus materiały.

Subskrypcja:

Loading