fbpx

Miesiąc: luty 2022

Pomoc obywatelom z Ukrainy przez pracowników Goldenstein

Pomoc obywatelom z Ukrainy przez pracowników Goldenstein

My pracownicy Goldenstein wspólnie postanowiliśmy zapewnić bezpłatne noclegi na 30 dni lub dłużej dla 10 rodzin ukraińskich w pensjonacie Mira w Międzyzdrojach. Nasi bracia jadą z Przemyśla i wysiądą na stacji w Międzyzdrojach. Prześlijcie do wszystkich, że mogą wpłacać środki na konto Numer rachunku bankowego PKOSA 89 1240 3813 1111 0010 6705 6083 Z dopiskiem pomoc…

Read More Read More

Zmiany w dokumentacji cen transferowych w Nowym Ładzie

Zmiany w dokumentacji cen transferowych w Nowym Ładzie

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Wprowadzono zwolnienie z CT dla zakładów zagranicznych polskich przedsiębiorców. Wprowadzono zwolnienie dla refaktur kosztów bez marży o…

Read More Read More

W kryzysie wojennym polskie firmy zabezpieczają środki pieniężne na terenie Niemiec

W kryzysie wojennym polskie firmy zabezpieczają środki pieniężne na terenie Niemiec

Obecnie nasila się tendencja  zakładania przez polskie firmy spółek GmbH na terenie Niemiec. Podobnie wygląda sytuacja rejestrowania oddziałów polskich spółek na terenie Niemiec. Po dokonaniu tych czynności zakładany jest w Niemczech rachunek bankowy, na który przelewane są środki pieniężne. Większość z tych  firm prowadzi również działalność operacyjną  przez niemiecki podmiot gospodarczy. Firma Goldenstein realizuje takie…

Read More Read More

Składka zdrowotna od podatnika w wielu spółkach komandytowych

Składka zdrowotna od podatnika w wielu spółkach komandytowych

Zgodnie z przepisami Nowego Ładu  wspólnicy spółki komandytowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy, którą jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.  W praktyce zdarza się, że komandytariusz prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej i jest wspólnikiem w kilku spółkach.  Ile składek zdrowotnych wówczas zapłaci?  Gdy ubezpieczony prowadzi działalność przez kilka spółek komandytowych wówczas oblicza tylko jedną składkę…

Read More Read More

Obliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy wyjaśnienia ZUS

Obliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy wyjaśnienia ZUS

Przedsiębiorca, prowadzący więcej niż jedną pozarolniczą działalność, np. działalność indywidualną oraz dodatkowo działalność w jednej lub kilku spółkach cywilnych lub jawnych i do wszystkich tych działalności stosuje tę samą formę opodatkowania (ryczałt, skala lub podatek liniowy), wówczas zawsze opłaca jedną składkę od sumy swoich dochodów z wszystkich działalności. Ustalenie dochodu w takich przypadkach powinno uwzględniać…

Read More Read More

Ponad 1600 nowych kandydatów na doradców podatkowych w „pandemii” Nowego Ładu

Ponad 1600 nowych kandydatów na doradców podatkowych w „pandemii” Nowego Ładu

Nowy Ład zwiększył zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego.  Ministerstwo Finansów poinformowało, że Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego zakończyła przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego (maj/czerwiec 2022).   W tym roku do komisji wpłynęła wyjątkowo duża liczba wniosków o dopuszczenie do egzaminu – zgłosiło się ponad 1600 kandydatów!

Rozliczenia remanentowe a wysokość określenia stawki zdrowotnej dla przedsiębiorców w Nowym Ładzie.

Rozliczenia remanentowe a wysokość określenia stawki zdrowotnej dla przedsiębiorców w Nowym Ładzie.

Od 1 lutego 2022 r. przedsiębiorcy opłacający PIT ( zasady ogólne, podatek liniowy), ustalają miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc na podstawie art. 81 ust. 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.   Podstawę tej składki (z pewnymi wyjątkami) stanowi różnica między osiągniętymi w poprzednim miesiącu przychodami  a poniesionymi w poprzednim miesiącu kosztami uzyskania tych…

Read More Read More

Skutki nowego ładu dla Posłów – zapłata kwoty wolnej od podatku

Skutki nowego ładu dla Posłów – zapłata kwoty wolnej od podatku

Dla Posłów przepisy nowego Ładu okazały się neutralne podatkowo, ponieważ kancelaria Sejmu przelała im dodatkową część pieniędzy, które wcześniej zostały im zabrane w ramach Polskiego Ładu”. Wcześniej parlamentarzyści otrzymali wynagrodzenie  o kilkaset złotych niższe niż miesiąc wcześniej.  W  ubiegły piątek Posłowie dostali z Kancelarii Sejmu przelewy w wysokości 425 zł. Tytuł każdego z nich był identyczny:…

Read More Read More