fbpx

aktualności

Obliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy wyjaśnienia ZUS

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Przedsiębiorca, prowadzący więcej niż jedną pozarolniczą działalność, np. działalność indywidualną oraz dodatkowo działalność w jednej lub kilku spółkach cywilnych lub jawnych i do wszystkich tych działalności stosuje tę samą formę opodatkowania (ryczałt, skala lub podatek liniowy), wówczas zawsze opłaca jedną składkę od sumy swoich dochodów z wszystkich działalności. Ustalenie dochodu w takich przypadkach powinno uwzględniać przychody i poniesione koszty ich uzyskania ze wszystkich działalności.

Subskrypcja:

Loading