fbpx

aktualności

Składka zdrowotna od podatnika w wielu spółkach komandytowych

Zgodnie z przepisami Nowego Ładu  wspólnicy spółki komandytowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy, którą jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.

 W praktyce zdarza się, że komandytariusz prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej i jest wspólnikiem w kilku spółkach. 

Ile składek zdrowotnych wówczas zapłaci? 

Gdy ubezpieczony prowadzi działalność przez kilka spółek komandytowych wówczas oblicza tylko jedną składkę od podstawy wymiaru właściwej dla osób nieuzyskujących przychodów z działalności gospodarczej, tj. od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading