fbpx

Miesiąc: listopad 2021

Model Estoński – złagodzony obowiązek zatrudnienia dla małych firm

Model Estoński – złagodzony obowiązek zatrudnienia dla małych firm

Jednym z istotnych warunków opodatkowania w modelu estońskim jest poziom zatrudnienia. Co do zasady pracodawca w tym modelu musi zatrudniać conajmniej trzy osoby 300 dni w roku podatkowym i ponosić 3 krotność przeciętnego wynagrodzenia.  (umowa o pracę albo umowa zlecenia).   Jednakże w stosunku do małych podatników (przychody na koniec poprzedniego roku podatkowego do 2…

Read More Read More

Polski ład- ceny transferowe – lokalna dokumentacja – elektronicznie

Polski ład- ceny transferowe – lokalna dokumentacja – elektronicznie

Polski ład wprowadza obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej. Obecnie ustawa nie narzuca formy sporządzania lokalnej dokumentacji, co powoduje, że teoretycznie może być ona sporządzana wyłącznie w wersji papierowej. Oznacza to, że organ będzie mógł żądać przekazania dokumentacji również w formie elektronicznej.

Polski ład-prawo do wspólnego rozliczenia małżonków – już w roku zawarcia związku

Polski ład-prawo do wspólnego rozliczenia małżonków – już w roku zawarcia związku

Zgodnie zapisami Polskiego Ładu małżonkowie bedą mieli prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków również za rok, w którym został zawarty związek małżeński pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do końca roku podatkowego.

Amnestia podatkowa – Polski ład

Amnestia podatkowa – Polski ład

Polski Ład przewiduje, że od ujawnionych dochodów (wcześniej nie opodatkowanych) trzeba będzie zapłacić jednorazowo 8-proc. podatek – przejściowy ryczałt od dochodów.  Ponadto od złożonego wniosku ujawniający będzie zobowiązany dokonać opłaty w wysokości 1% dochodu, jednak w kwocie nie niższej niż 1 000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł. Podatnik składając wniosek nie będzie…

Read More Read More

Obliczanie składki zdrowotnej w spółkach komandytowych od 2022

Obliczanie składki zdrowotnej w spółkach komandytowych od 2022

W spółkach jawnych i cywilnych osób fizycznych podstawą wymiaru składki zdrowotnej w nowym roku, będzie wysokość dochodu podatkowego (PIT-36, PIT-36L)  U komandytariuszy i komplementariuszy podstawą składki zdrowotnej „nie będzie dochód podatkowy„ W tych przypadkach przez cały rok kalendarzowy podstawą naliczania składek będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie…

Read More Read More

Model Estoński – korzystna forma opodatkowania

Model Estoński – korzystna forma opodatkowania

Od stycznia 2022 ulega modyfikacji opodatkowanie spółki model estoński i jej udziałowców: Podatek CIT w modelu estońskim: Podatek CIT dla dużego podatnika 20% (obniżka o 5%) Podatek CIT od małego podatnika 10% (obniżka o 5%) Od wypłaconej dywidendy wspólnikom  podatek wyniesie 19% Uwaga!!! Wspólnikom otrzymującym dywidendę przysługuje prawo do odliczenia od podatku od dywidend, proporcjonalnie…

Read More Read More

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 dla podatnika na podatku liniowym PIT-36L

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 dla podatnika na podatku liniowym PIT-36L

Dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacających podatek liniowy,  stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r. będzie wynosiła 4,9%. Jednocześnie prawodawca zastrzegł, że faktycznie zapłacona składka nie może być niższa niż 9%. minimalnego wynagrodzenia.  Tym sposobem ustawodawca wprowadził stawkę minimalną dla podatników o niskich dochodach lub ponoszących straty.  Opracował: Mariusz Nowak…

Read More Read More

Szkolenie podatkowe Nowy Ład po nowelizacji 27.01.2022- zdalne

Szkolenie podatkowe Nowy Ład po nowelizacji 27.01.2022- zdalne

Witam serdecznie Zapraszam Państwa na szkolenie zdalne w zakresie zmiany podatkowe NOWY ŁAD 2022 w wersji po aktualizacji Prowadzący: Mariusz Nowak Doradca podatkowy nr wpisu 11806 Zalety szkoleniowca: ogromna wiedza praktyczna, czytelny i przejrzysty sposób przekazywania wiedzy, szkolenie ma charakter elastyczny. Stały kontakt z doradcą po szkoleniu. Harmonogram: dnia 27.01.2022 od 10:00 do 15:00 szkolenie zdalne koszt od…

Read More Read More