fbpx

aktualności

Szkolenie podatkowe Nowy Ład po nowelizacji 27.01.2022- zdalne

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Witam serdecznie

Zapraszam Państwa na szkolenie zdalne w zakresie zmiany podatkowe NOWY ŁAD 2022 w wersji po aktualizacji

Prowadzący: Mariusz Nowak Doradca podatkowy nr wpisu 11806

Zalety szkoleniowca: ogromna wiedza praktyczna, czytelny i przejrzysty sposób przekazywania wiedzy, szkolenie ma charakter elastyczny. Stały kontakt z doradcą po szkoleniu.

Harmonogram:

dnia 27.01.2022 od 10:00 do 15:00 szkolenie zdalne koszt od osoby 350 złotych netto.

Rejestracja: m.nowak@goldenstein.com.pl

Tel. 507 123 807

Program:

1.     Centralna Ewidencja Faktur, czyli jak będziemy fakturować już wkrótce:

 • CEF jako kolejny instrument uszczelnienia systemu podatkowego
 • Zasady stosowania
 • Faktura ustrukturyzowana
 • Aspekty funkcjonowania
 • Zwroty podatku VAT
 • Dokonywanie korekt za pomocą KSEF
 • Przechowywanie, operowanie oraz inne procesy przeprowadzane na fakturach w KSEF
 • Instytucja czynnego żalu

2.     Obowiązek wysyłana ksiąg rachunkowych/ podatkowych co miesiąc do urzędu skarbowego w pliku JPK-K lub JPK- KH

3.     Spółka model estoński jako element najniższej dywidendy w UE

4.     Spółka komandytowa jako forma prowadzonej działalności bez składki zdrowotnej i podatku solidarnościowego.

Program:

CIT i PIT – projektowane zmiany od 1 stycznia 2022 r. – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.
 • Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku
 • Ulga PIT dla klasy średniej – nowy mechanizm kalkulacji
 • Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”
 • Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e – uwagi ogólne
 • Nowe preferencje podatkowe dla działalności B+R (w tym ulga na robotyzację, ulga na prototyp, zmiany w uldze B+R)
 • Zmiany w zakresie limitów dla płatności gotówkowych
 • Wykupienie samochodu osobowego z leasingu do majątku osobistego – nowe zasady
 • Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy
 • Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych – omówienie wybranych zagadnień
 • Cienka kapitalizacja / Koszty finansowania dłużnego – zmiany
 • Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła
 • Złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych (PGK)
 • Inne wybrane zmiany.

19.10.2021 – Nowy ład a podatek VAT – co nas czeka? Zmiany VAT podsumowanie 2021 i zmiany w 2022:

Cz. 3 – Krajowy System e-Faktur, czyli jak będziemy fakturować już wkrótce:

 • Zasady stosowania KSEF;
 • Faktura ustrukturyzowana – czym jest;
 • Aspekty funkcjonowania KSEF;
 • Zwroty podatku dzięki KSEF;
 • Dokonywanie korekt za pomocą KSEF
 • Przechowywanie, operowanie oraz inne procesy przeprowadzane na fakturach w KSEF.

Subskrypcja:

Loading