fbpx

aktualności

Amnestia podatkowa – Polski ład

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Polski Ład przewiduje, że od ujawnionych dochodów (wcześniej nie opodatkowanych) trzeba będzie zapłacić jednorazowo 8-proc. podatek – przejściowy ryczałt od dochodów.  Ponadto od złożonego wniosku ujawniający będzie zobowiązany dokonać opłaty w wysokości 1% dochodu, jednak w kwocie nie niższej niż 1 000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł.

Podatnik składając wniosek nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej skarbowej.

UWAGA!

Wniosek składa się w terminie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

W przypadku uchybienia terminowi złożenia wniosku termin ten nie podlega przywróceniu.

Opracowała: Joanna Domańska- Goldenstein 

Subskrypcja:

Loading