fbpx

Miesiąc: listopad 2020

Oznaczanie w JPK transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności

Oznaczanie w JPK transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności

Od października 2020 w nowym JPK należy stosować oznaczenie MPP, w przypadku, gdy transakcja była objęta obowiązkową podzieloną płatnością. Obowiązek oznaczania dotyczy zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy.  Niedopuszczalne jest stosowanie oznaczenia MPP, w przypadku faktur nieobjętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.  Pytanie: Czy zgodne z ustawą o VAT  jest oznaczenie faktur sformułowaniem „mechanizm podzielonej płatności” gdy ich…

Read More Read More

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wywołała niemałe poruszenie kierując do prokuratury 60 zawiadomień o nieuprawnionym świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Kolejne 400 zawiadomień jest w przygotowaniu. Jakie czynności może wykonywać jedynie doradca podatkowy? Poza określonymi wyjątkami, jedynie doradcy podatkowi oraz spółki doradztwa podatkowego mogą m.in. udzielać porad i wyjaśnień oraz sporządzać opinie w sprawach podatkowych i celnych oraz z…

Read More Read More

Osobiście w urzędzie skarbowym-tylko po wcześniejszym elektronicznym umówieniu wizyty

Osobiście w urzędzie skarbowym-tylko po wcześniejszym elektronicznym umówieniu wizyty

Od 16 listopada br. podatnicy wybierający się osobiście do organu podatkowego – muszą wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie Wizyta.podatki.gov.pl. i zarezerwować termin spotkania. W rezerwacji należy wybrać województwo, a następnie wskazać właściwy urząd skarbowy, temat sprawy do załatwienia oraz dogodny dzień i godzinę, a także podać swoje dane kontaktowe. Opracowała: Joanna Domańska Specjalista podatkowy…

Read More Read More

Kradzież towarów handlowych a prawo do odliczania VAT

Kradzież towarów handlowych a prawo do odliczania VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.479.2020.1.WH potwierdził, że podatnik któremu skradziono towar handlowy nie musi korygować rozliczeń podatkowych pod warunkiem, że firma miała prawo do odliczenia VAT od skradzionych towarów Opracowała: Joanna Domańska -specjalista podatków Goldenstein 

Podatek od umorzonej części subwencji PFR

Podatek od umorzonej części subwencji PFR

Dyrektor KIS w interpretacji o sygn. 0115-KDIT3.4011. 434.2020.3.AWOO wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów – wskazał – że o ile sam fakt otrzymania subwencji finansowej jest obojętny podatkowo, o tyle jej umorzenie stanowić będzie dla wnioskodawcy konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu Opracowała: Joanna Domańska specjalista podatkowy Goldenstein

Proces legislacyjny w zakresie zmian CIT i PIT (spółki komandytowe)

Proces legislacyjny w zakresie zmian CIT i PIT (spółki komandytowe)

Zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych  i inne zmiany ww zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały przyjęte przez Sejm.   29 października projekt ustawy wpłynął do Senatu.  Aby zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2021 r., powinny zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada włącznie.  Senat ma więc miesiąc na przyjęcie, wprowadzenie poprawek…

Read More Read More

Prawo do odliczenia VAT z faktur przed rejestracją 

Prawo do odliczenia VAT z faktur przed rejestracją 

Dyrektora KIS w interpretacji sygn. 0114-KDIP1-3.4012.517.2020.1.KP uznał, że można odliczyć VAT wystawionych jeszcze przed rejestracją w urzędzie skarbowym. Interpretacja co prawda dotyczyła usług najmu. Jednak można uznać, że może mieć zastosowanie również do innych rodzajów działalności. Joanna Domańska  Goldenstein sp z o.o.

Warunki zwolnienia w przypadku, gdy wypłaty na rzecz nierezydenta nie przekraczają limitu 2.000.000 zł

Warunki zwolnienia w przypadku, gdy wypłaty na rzecz nierezydenta nie przekraczają limitu 2.000.000 zł

Dla skorzystania ze zwolnienia z pobrania podatku u źródła w przypadku wypłat nieprzekraczających 2 mln zł, niezbędnym jest:– aktualny certyfikat rezydencji, -oświadczeniem odbiorcy, że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W tym przypadku nie jest konieczna weryfikacja rzeczywistego właściciela (kto jest odbiorcą…

Read More Read More

Pusta faktura w orzeczeniach NSA

Pusta faktura w orzeczeniach NSA

Gdy podatnik kwestionuje podpisanie wystawionych faktur urząd skarbowy nie może posługiwać się jedynie zeznaniami kontrahentów. W przypadku ręcznie wystawionych faktur urząd powinien skorzystać także z ekspertyzy grafologa. Takie wnioski płyną z wyroków NSA – sygn. akt I FSK 1729/17 oraz wyrok I FSK 2055/17.