fbpx

aktualności

Oznaczanie w JPK transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności

Od października 2020 w nowym JPK należy stosować oznaczenie MPP, w przypadku, gdy transakcja była objęta obowiązkową podzieloną płatnością. Obowiązek oznaczania dotyczy zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie oznaczenia MPP, w przypadku faktur nieobjętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. 

Pytanie:

Czy zgodne z ustawą o VAT  jest oznaczenie faktur sformułowaniem „mechanizm podzielonej płatności” gdy ich wartość nie przekracza 15.000,00 brutto lub nie spełniających przesłanek ustawowych?

Odpowiedź: Tak, niniejsze oznaczenie jest zgodne z ustawą o VAT.

Pytanie: 

Czy w przypadku otrzymania faktury oznaczonej sformułowaniem „mechanizm podzielonej płatności” – ale niespełniających warunków obligatoryjnemu split paymentowi, nabywca ma prawo oznaczyć ją w JPK-  MPP?

Odpowiedź: 

Otrzymujący fakturę nie ma takiego prawa. Oznaczenie MPP takiej faktury może oznaczać czyn zabroniony w zakresie wadliwości ksiąg podatkowych. 

Pytanie: Czy podlega oznaczeniu MPP faktura powyżej 15.000 złotych brutto dokumentująca towar lub usługę zawartą w załączniku nr 15, na której nie zamieszczono sformułowania mechanizm podzielonej płatności?

Odpowiedź: 

Taki jest obowiązek nabywcy, dokonać weryfikacji i w przypadku spełnienia  warunków oznaczyć ją w JPK – MPP, niezależnie informacji zawartych na fakturze. 

Pytanie: 

Czy to oznacza, że dział księgowości ma obowiązek weryfikować wszystkie otrzymane faktury powyżej 15.000 złotych brutto w zakresie MPP?

To pytanie pozostawiam jako otwarte z prośbą o komentarz…..

Opracował:

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy 

Nr wpisu 11806

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading