fbpx

aktualności

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wywołała niemałe poruszenie kierując do prokuratury 60 zawiadomień o nieuprawnionym świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Kolejne 400 zawiadomień jest w przygotowaniu.

Jakie czynności może wykonywać jedynie doradca podatkowy?

Poza określonymi wyjątkami, jedynie doradcy podatkowi oraz spółki doradztwa podatkowego mogą m.in. udzielać porad i wyjaśnień oraz sporządzać opinie w sprawach podatkowych i celnych oraz z zakresu egzekucji administracyjnej. Ponadto, jedynie te wyspecjalizowane podmioty mogą reprezentować klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w ww. zakresie.

Możliwe sankcje

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym podmiot (w tym członek zarządu osoby prawnej), który posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, a nie jest do tego uprawniony – podlega grzywnie do 50.000 zł.

Opracował:

Mariusz Nowak

doradca podatkowy

nr wpisu 11806

Subskrypcja:

Loading