fbpx

Miesiąc: wrzesień 2020

KOLEJNE ZMIANY PROJEKTU USTAW MODEL ESTOŃSKI CIT 0%

KOLEJNE ZMIANY PROJEKTU USTAW MODEL ESTOŃSKI CIT 0%

Witam serdecznie.  Obecnie trwają intensywne  pracę nad wprowadzeniem do polskiego ustawodawstwa modelu estońskiego dot.  spółek kapitałowych (Spółki z o.o. i akcyjnej).  Początkowo projekt miał dotyczyć społek kapitałowych, których wartość sprzedaży wraz z VAT nie przekroczył 50 mln rocznie. Obecnie ustawodawca ten limit podwyższa do 100 mln rocznie. W niewielkim stopniu zostały obniżone rownież stawki podatkowe. …

Read More Read More

Czy przy refakturowaniu należy stosować GTU?

Czy przy refakturowaniu należy stosować GTU?

W JPK_VAT od 01.10.2020 roku niektóre towary i usługi, w tym  wrażliwe będą oznaczane GTU (Grupa Towarowo- Usługowe). Od 01-do 10 oznaczenie dotyczy towarów, natomiast 11-13 dotyczy usług.  UWAGA! Oznaczenie GTU dotyczy również refaktur.

WYKORZYSTANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH A PIT

WYKORZYSTANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH A PIT

W dniu 11 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy „PIT” wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi w związku…

Read More Read More

Opodatkowanie spółek jawnych wg projekt MF

Opodatkowanie spółek jawnych wg projekt MF

Zaprezentowany przez MF projekt ustawy zmianie CIT, PIT, zakłada opodatkowanie CIT również spółek jawnych.  Chcąc więc uniknąć CIT, spółki jawne będą musiały przekazywać organom podatkowym dane wspólników. Niniejsze nie dotyczy spółek, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne (te nadal bedą opodatkowane PIT w 2021 r.) a wyłącznie spółek, w których udziałowcami są spółki z o.o.…

Read More Read More

PRZEDŁUŻENIE ZWROTU VAT

PRZEDŁUŻENIE ZWROTU VAT

JAKIE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA ORGANIE PODATKOWYM? Organy podatkowe coraz częściej korzystają z możliwości przedłużenia terminu zwrotu VAT argumentując swoje stanowisko koniecznością jego dalszej weryfikacji. Pomimo, że winny one działać w sprawach wnikliwie i szybko w praktyce postępowania w tym zakresie ciągną się latami – co dla wielu przedsiębiorców oznacza utratę płynności finansowej, a nawet zaprzestanie…

Read More Read More

Zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Zwrot akcyzy od samochodu osobowego

W przypadku, gdy osoba fizyczna (nawet nieprowadząca działalności gospodarczej), osoba prawna oraz każdy inny podmiot  sprowadzająca samochód osobowy z poza unii europejskiej na terytorium innego kraju unijnego niż Polska (np. na terytorium Niemiec) jest zobligowana do zapłaty podatku akcyzowego na terytorium tego kraju.  W przypadku późniejszego przemieszczenia, tego pojazdu na terytorium kraju, istnieje możliwość zwrotu…

Read More Read More

Opodatkowanie CIT społek komandytowych

Opodatkowanie CIT społek komandytowych

ZMIANY W USTAWACH PODATKOWYCH OPODATKOWANIE CITEM SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH SPÓŁEK JAWNYCH JUŻ OD STYCZNIA 2021 R.!  Prócz pozytywnych zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów w zakresie podatków dochodowych (w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), o których pisaliśmy w poprzednich postach, (patrz link poniżej)  https://goldenstein.eu/zmiany-w-podatku-dochodowym/ wiele emocji budzi planowane opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek…

Read More Read More

JPK-VAT OD 01.10.2020

JPK-VAT OD 01.10.2020

Poniżej struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K: Elementy: Naglowek,  Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja. OGÓLNE ZAŁOŻENIA MF DOTYCZĄCE FORMATU PÓL W NOWYCH PLIKACH JPK_V7  1. Formatem pliku jest XML. 2. Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter: ‒ obowiązkowe – zapisy muszą być za każdym razem, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta), należy…

Read More Read More

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

Ministerstwo Finansów pracuje nad wieloma zmianami w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT oraz zryczałtowany podatek dochodowy osiągany przez osoby fizyczne).  Projekt nowelizacji został już wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych (poz. UD126), a jego przyjęcie zaplanowano w III kwartale 2020 r.   Jakie zmiany czekają podatników? Jako pozytywne należy określić planowane zmiany w zakresie opodatkowania…

Read More Read More