Opodatkowanie Spółek Jawnych Wg Projekt MF - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Opodatkowanie spółek jawnych wg projekt MF

Opodatkowanie spółek jawnych wg projekt MF

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Zaprezentowany przez MF projekt ustawy zmianie CIT, PIT, zakłada opodatkowanie CIT również spółek jawnych. 

Chcąc więc uniknąć CIT, spółki jawne będą musiały przekazywać organom podatkowym dane wspólników. Niniejsze nie dotyczy spółek, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne (te nadal bedą opodatkowane PIT w 2021 r.) a wyłącznie spółek, w których udziałowcami są spółki z o.o. Jednak te ostatnie nie zmienią sposobu opodatkowania, w przypadku zgłoszenia wszystkich wspólników. 

Z planowanych przepisów przejściowych wynika, że jeśli dojdzie do wypłaty na rzecz wspólników spółki jawnej zysków wypracowanych przez taką spółkę przed 1 stycznia 2021 r., to będą stosowane dotychczasowe zasady opodatkowania.


Opracowała:

Joanna Domańska 

Tax Manager

Sending
User Review
0 (0 votes)