fbpx

aktualności

Opodatkowanie CIT społek komandytowych

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

ZMIANY W USTAWACH PODATKOWYCH

OPODATKOWANIE CITEM SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH SPÓŁEK JAWNYCH JUŻ OD STYCZNIA 2021 R.!

 Prócz pozytywnych zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów w zakresie podatków dochodowych (w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), o których pisaliśmy w poprzednich postach, (patrz link poniżej)

 https://goldenstein.eu/zmiany-w-podatku-dochodowym/

wiele emocji budzi planowane opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).  Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy celem zmian jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych.

 Kogo dotyczą zmiany?

 – spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawnieni.

Co to oznacza dla podatników?

Obecnie spółki te nie są objęte podatkiem CIT, natomiast wspólnicy odprowadzają podatek liniowy w wysokości 19%.

Z kolei po zmianach w pierwszej kolejności podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) zapłaci spółka, w wysokości 9% w przypadku dochodów do 2 mln euro, powyżej – 19%, a następnie wspólnicy (PIT) w wysokości 19%.

Jednocześnie, Ministerstwo Finansów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziało zwolnienie, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego będą kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Przy czym, powyższe zwolnienie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy komandytariusz spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, 

jest podmiotem powiązanym (w rozumieniu ustawy) z członkiem zarząd lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5 % udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

 

Analogiczne przepisy mają zostać wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku chęci szczegółowego zaznajomienia się z planowanymi zmianami oraz w celu przedstawienia ewentualnych, indywidualnie dostosowanych do Państwa potrzeb rozwiązań powodującej pozostanie w systemie PIT – serdecznie zapraszam do kontaktu.

 Mariusz Nowak

Doradca podatkowy

Tel. Kontaktowy: 507 123 807

Subskrypcja:

Loading