fbpx

aktualności

WYKORZYSTANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH A PIT

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

W dniu 11 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy „PIT” wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, z wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT.

Z powyższym stanowiskiem nie zgadzał się jednak Naczelny Sąd Administracyjny w związku z czym powstała rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej a orzecznictwem sądów administracyjnych.

W interpretacji ogólnej Minister Finansów zgodził się jednak z ukształtowaną linią orzeczniczą i uznał, że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie.

Przy czym wskazał, że opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT

Subskrypcja:

Loading