fbpx

aktualności

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Ministerstwo Finansów pracuje nad wieloma zmianami w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT oraz zryczałtowany podatek dochodowy osiągany przez osoby fizyczne). 

Projekt nowelizacji został już wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych (poz. UD126), a jego przyjęcie zaplanowano w III kwartale 2020 r.

 

Jakie zmiany czekają podatników?

Jako pozytywne należy określić planowane zmiany w zakresie opodatkowania tzw. ryczałem, które mają dotyczyć przede wszystkim:

– podniesienia limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250.000 euro do 2 mln euro) oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu (obecnie 25 000 euro),

 – likwidację przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów,

– obniżenia niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

– ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu (obecnie 8,5% i 12,5%) oraz usług związanych
z zakwaterowaniem (obecnie 17%).

 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu zakładane zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.

 

Opracował: specjalista podatkowy Goldenstein Sp. z o.o.

Subskrypcja:

Loading