fbpx

Miesiąc: maj 2023

Upadłość konsumencka członków zarządu

Upadłość konsumencka członków zarządu

W sytuacji, gdy osoba zasiadająca w zarządzie spółki została obciążona odpowiedzialnością za długi spółki, których nie jest w stanie spłacić, gdy wierzyciele prowadzą egzekucję zobowiązań spółki z majątku członka zarządu, sytuacja wydaje się beznadziejna. Sposobem na uwolnienie się od tych długów może być upadłość konsumencka. Jest to rozwiązanie, które może pomoc uporać się z tymi…

Read More Read More

Rozliczanie różnic kursowych w modelu estońskim

Rozliczanie różnic kursowych w modelu estońskim

Niezależnie obrotów, czy obowiązku badania sprawozdania finansowego –  firmy rozliczające się w modelu estońskim rozliczają bilansowe różnice kursowe, takie jest obecnie stanowisko organów podatkowych.  Brak możliwości rozliczania różnic kursowych metodą podatkową. 

Podatek odroczony w modelu Estońskim

Podatek odroczony w modelu Estońskim

W przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), nie będą występowały tytuły dotyczące przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. W związku z tym nie będą tworzone rezerwy i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.