fbpx

aktualności

Podatek odroczony w modelu Estońskim

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

W przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), nie będą występowały tytuły dotyczące przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. W związku z tym nie będą tworzone rezerwy i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Subskrypcja:

Loading