fbpx

Rok: 2022

Nakładanie MANDATÓW po zmianie przepisów

Nakładanie MANDATÓW po zmianie przepisów

Niewydanie paragonu będzie skutkowało mandatami nakładanymi przez inspektorów handlowych oraz strażników gminnych. Podobnie w przypadku paserstwa towarów akcyzowych, które nie są oznaczone banderolą. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja kodeksu karnego skarbowego i niektórych innych ustaw, który jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. 

Świadczenie usług przez udziałowców w modelu estońskim

Świadczenie usług przez udziałowców w modelu estońskim

  Dotychczas podatnicy mieli wątpliwość, czy świadczone usługi przez udziałowców mogą być zaliczone do kategorii ukrytych zysków.    Dyrektor KIS w interpretacji o nr 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM stwierdził, że kwoty, które są wypłacone udziałowcom, akcjonariuszom i innym podmiotom powiązanym za usługi wyświadczone na podstawie umowy o współpracy nie stanowią dochodu z tytułu ukrytych zysków. W efekcie spółka…

Read More Read More

Obniżenie PIT z 17% na 12%- prace sejmu

Obniżenie PIT z 17% na 12%- prace sejmu

Od lipca pracodawca będzie odprowadzał z pensji pracownika/zleceniobiorcy zaliczki na podatek według niższej stawki 12 proc. Niniejsze spowoduje wyższe wynagrodzenie netto. Co z wynagrodzeniem pobranym od stycznia do czerwca 2022? Wypłaty otrzymane od stycznia do czerwca 2022, od których został już pobrany 17% podatek, zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym za 2022 roku, co spowoduje nadpłatę…

Read More Read More

Wspólne rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci- korekta „Nowego Ładu”

Wspólne rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci- korekta „Nowego Ładu”

Od lipca 2022 roku przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia się z samotnie wychowywanym dzieckiem. W zamian zlikwidowana zostanie ulga wprowadzona od 1 stycznia br., zakładająca, że samotni rodzice odliczaliby od podatku 1500 zł rocznie. Powrót do wspólnego rozliczenia w tej formie  oznacza, że osoby samotnie wychowujące swoje dzieci skorzystają podwójnie z kwoty wolnej od podatku…

Read More Read More

Opodatkowanie najmu prywatnego za 2022

Opodatkowanie najmu prywatnego za 2022

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, którzy opłacali w trakcie roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, będą mogli po zakończeniu roku wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36. Wówczas dochody opodatkują 12% PIT z uwzględnieniem kwoty wolnej 30 tyś złotych. (kwota wolna dotyczy sumy wszystkich…

Read More Read More

Szkolenie omówienie przepisów Nowy Ład dla przedsiębiorców i działów księgowych z uwzględnieniem zmian od lipca 2022

Szkolenie omówienie przepisów Nowy Ład dla przedsiębiorców i działów księgowych z uwzględnieniem zmian od lipca 2022

Zmiany podatkowe od 01.07.2022- Nowy Ład   obniżenie stawki podatkowej PIT z 17% na 12% z podziałem na źródła przychodu Zmiany w zakresie PIT-2 (m.in. możliwość złożenia wniosku kilku pracodawcom) możliwość zwolnienia płatnika z poboru podatku (warunki)   możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem rezygnacja z ulgi dla klasy średniej (podatek hipotetyczny) możliwość  zmiany formy opodatkowania…

Read More Read More

Szkolenie praktyczne – omówienie przepisów Nowy Ład z uwzględnieniem istotnych zmian od lipca 2022

Szkolenie praktyczne – omówienie przepisów Nowy Ład z uwzględnieniem istotnych zmian od lipca 2022

Omówienie zasad działania w ujęciu księgowo -podatkowym podmiotów gospodarczych: Spółka model estoński Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Prosta spółka akcyjna Zmiany w CIT Przepisy o ukrytej dywidendzie Zmiany w zakresie podatku u źródła Opodatkowanie przerzucanych dochodów Konstrukcja podatku minimalnego Opodatkowanie kwoty finansowania dłużnego Opodatkowanie usług doradczych i know how powyżej 3 mln Omówienie pozostałych zmian…

Read More Read More

Obniżenie stawki PIT z 17% na 12%

Obniżenie stawki PIT z 17% na 12%

Od lipca 2022 nastąpi obniżka PIT z 17 proc. do 12 proc. pierwszej stawki skali. Obniżenie opodatkowania będzie dotyczyło wszystkich osób osiągających dochody na zasadach ogólnych m.in. (działalności gospodarcza, umowa u pracę, umowy cywilnoprawne, najem)  Równolegle zostaną wykreślone przepisy o uldze dla klasy średniej, które weszły w życie około trzy miesiące temu.  Nie zmienią się…

Read More Read More

Szkolenie VAT w obrocie międzynarodowym – WNT, WDT, import usług, eksport usług, eksport i import towarów 28.03.2022 godz 9:00-14:30

Szkolenie VAT w obrocie międzynarodowym – WNT, WDT, import usług, eksport usług, eksport i import towarów 28.03.2022 godz 9:00-14:30

Zapraszam serdecznie na praktyczne szkolenie zdalne z zakresu transakcji międzynarodowych VAT  Organizacja szkolenia: Prowadzący szkolenie: Mariusz Nowak doradca podatkowy, Cena: 350 złotych netto za osobę  przy dwóch osobach 250 netto za osobę  przy powyżej 2 osobach 200 netto za osobę  Miejsce; przy komputerze- Microsoft teams. Termin: 28.03.2022, od 9:00 do 14:30 Zapisy: m.nowak@goldenstein.com.pl Po zgłoszeniu zostanie…

Read More Read More

Przedłużenie terminów CIT za 2021 r.

Przedłużenie terminów CIT za 2021 r.

W dniu 17 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż zostało podpisane rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:– złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),– złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego…

Read More Read More