fbpx

Miesiąc: grudzień 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

Kolejną istotną zmianą związaną z nowelizacją ustaw podatkowych jest wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji strategii podatkowej.  Kogo dotyczą przewidziany obowiązek? – podmiotów, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro; – podmiotów działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (niezależnie od wysokości przychodów grupy); – spółek nieruchomościowych, w…

Read More Read More

Po zmianie przepisów Komplementariusz bez podwójnego opodatkowania

Po zmianie przepisów Komplementariusz bez podwójnego opodatkowania

Obecna konstrukcja prawa podatkowego dla przedsiębiorców osób fizycznych będących udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych jest następująca:  Jeżeli za zobowiązania spółki  ponosi on odpowiedzialność całym swoim majątkiem – zapłaci jednostopniowy podatek z działalności gospodarczej (np. spółka cywilna, spółka jawna osób fizycznych).  Jeżeli za zobowiązania nie będzie ponosił odpowiedzialności całym majątkiem wówczas będzie miało zastosowanie podwójne opodatkowanie.…

Read More Read More

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zwolniony z podatku PIT

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zwolniony z podatku PIT

Wielu pracowników w obecnym czasie wykonuje pracę zdalną, zużywając prywatny sprzęt, media itd. Czy w przypadku, gdy pracodawca przyzna pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu zużycia prywatnego sprzętu-  podlega on zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Generalnie tak, niniejsze wynika z art. 21 ust.1 pkt 13) zgodnie z którym zwalnia się z opodatkowania ekwiwalenty pieniężne…

Read More Read More

Rok 2021 bez opłaty targowej

Rok 2021 bez opłaty targowej

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w roku 2021 nie będzie pobierana opłata targowa.

Informacja do banku PFR

Informacja do banku PFR

Szanowni Państwo,   Dla tych z Państwa, którzy otrzymali PFR-a, przypominamy, że do 31.12.2020 należy złożyć informację dotyczącą reprezentacji oraz oświadczenie Beneficjenta. Zgodnie z § 11 ust. 11 Regulamin PFR – Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego…

Read More Read More

Od 01.01.2020 wybrane branże mają obowiązek wymienić kasy rejestracyjne na kasy online

Od 01.01.2020 wybrane branże mają obowiązek wymienić kasy rejestracyjne na kasy online

Do końca 2020 roku podatnicy branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla będą musieli wymienić kasy rejestrujące starego typu na kasy online. Mogą oni skorzystać z ulgi na ten zakup w ramach wymiany starego sprzętu na nowy.   opracował: Joanna Domańska- Goldenstein

Wydłużenie roku podatkowego do 30.04.2021

Wydłużenie roku podatkowego do 30.04.2021

z dniem 01.01.2021 weszły w życie  przepisy w zakresie opodatkowania CIT spółek komandytowych.  Wspólnicy tych spółek mogą przedłużyć zakres opodatkowania PIT do 30.04.2021 roku.   Jeśli wspólnicy spółek komandytowych podejmą taką decyzje, wówczas będą zobligowani: 1) otworzyć księgi rachunkowe  01.01.2021 i je zamknąć 30.04.2021 (dla celów opodatkowania PIT) lub i otworzyć nowe od 01.05.2021 do 31.12.2021…

Read More Read More

Po przekształceniu spółki komandytowej w z o.o. wypłata zysku osiągniętego przed przekształceniem nie podlega podatkowi od dywidend

Po przekształceniu spółki komandytowej w z o.o. wypłata zysku osiągniętego przed przekształceniem nie podlega podatkowi od dywidend

Obecnie wielu podatników dokonuje zmian formy prawnej. Niniejsze może wynikać ze zmiany przepisów prawa podatkowego. Czy w przypadku przekształcenia spółki osobowej np. komandytowej w spółkę z o.o. wypłaty zysków udziałowcom z przekształconej spółki z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem od dywidend? otóż: jeśli zysk został wypracowany przed przekształceniem a wypłacony po przekształceniu wypłacony zysk nie podlega…

Read More Read More

Szkolenie w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR

Szkolenie w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR

Witam Państwa serdecznie  Zachęcam Państwa na szkolenie zdalne w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR. W trakcie szkolenia przedstawię w sposób czytelny przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych na podstawie przykładów.   Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o: ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, VAT, CIT, PIT oraz przepisy prawa międzynarodowego. Omówię również procedurę działania w tym zakresie…

Read More Read More