Informacja Do Banku PFR - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Informacja do banku PFR

Informacja do banku PFR

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Szanowni Państwo,

 

Dla tych z Państwa, którzy otrzymali PFR-a, przypominamy, że do 31.12.2020 należy złożyć informację dotyczącą reprezentacji oraz oświadczenie Beneficjenta.

Zgodnie z § 11 ust. 11 Regulamin PFR – Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Jak wskazano w tym paragrafie, wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 regulaminu, w załączeniu. Więc jest to dokument powszechnie obowiązujący i musi być on złożony przez beneficjentów tarczy PFR.

 

Opracowała:  

Aleksandra Friedrich – Goldenstein  

 

Sending
User Review
0 (0 votes)