fbpx

aktualności

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zwolniony z podatku PIT

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Wielu pracowników w obecnym czasie wykonuje pracę zdalną, zużywając prywatny sprzęt, media itd.

Czy w przypadku, gdy pracodawca przyzna pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu zużycia prywatnego sprzętu-  podlega on zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Generalnie tak, niniejsze wynika z art. 21 ust.1 pkt 13) zgodnie z którym zwalnia się z opodatkowania ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

I tu pojawiają się problemy. Po pierwsze to pracodawca powinien wycenić wartość ekwiwalentu. 

Po drugie ta wysokość powinna wynikać z faktycznego zużycia sprzętu stanowiącego własność pracownika. Czyli wartość ekwiwalentu powinna być poprzedzona kalkulacją. Fiskus próbuje kwestionować ryczałty.

Czy do wartości ekwiwalentu możemy zaliczyć zużycie przez pracownika mediów?

proszę o opinię na email 

n.nowak@goldenstein.com.pl

Opracował: Mariusz Nowak 

doradca podatkowy.

 

 

 

Subskrypcja:

Loading