fbpx

Dzień: 2020-12-20

Po zmianie przepisów Komplementariusz bez podwójnego opodatkowania

Po zmianie przepisów Komplementariusz bez podwójnego opodatkowania

Obecna konstrukcja prawa podatkowego dla przedsiębiorców osób fizycznych będących udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych jest następująca:  Jeżeli za zobowiązania spółki  ponosi on odpowiedzialność całym swoim majątkiem – zapłaci jednostopniowy podatek z działalności gospodarczej (np. spółka cywilna, spółka jawna osób fizycznych).  Jeżeli za zobowiązania nie będzie ponosił odpowiedzialności całym majątkiem wówczas będzie miało zastosowanie podwójne opodatkowanie.…

Read More Read More

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zwolniony z podatku PIT

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zwolniony z podatku PIT

Wielu pracowników w obecnym czasie wykonuje pracę zdalną, zużywając prywatny sprzęt, media itd. Czy w przypadku, gdy pracodawca przyzna pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu zużycia prywatnego sprzętu-  podlega on zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Generalnie tak, niniejsze wynika z art. 21 ust.1 pkt 13) zgodnie z którym zwalnia się z opodatkowania ekwiwalenty pieniężne…

Read More Read More