fbpx

Miesiąc: maj 2022

Brak możliwości wyboru ryczałtu podatkowego

Brak możliwości wyboru ryczałtu podatkowego

Dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT1.4011.172. 2022.1.JC stwierdził, że ryczałtu ewidencjonowanego nie można płacić od dzierżawy znaków towarowych, są to bowiem przychody z praw majątkowych. Oznacza to, że są opodatkowane według skali podatkowej. We wcześniejszych interpretacjach dyrektor KIS zgadzał się na ryczałt, ale wówczas wprost wynikało z nich, że znak towarowy jest dzierżawiony w ramach…

Read More Read More

Zapłacony podatek u źródła kosztem podatkowym

Zapłacony podatek u źródła kosztem podatkowym

Jeżeli płatnik na podstawie umowy cywilno-prawnej jest zobowiązany zapłacić podatek u źródła z własnych środków pieniężnych może go zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.  Niezbędne jest, by taki wydatek spełniał ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów z art. 15 updop. Oznacza to, że zapłacony podatek u źródła jest kosztem podatkowym tylko wtedy, gdy został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów…

Read More Read More

Samotni rodzice dostaną tylko pół ulgi

Samotni rodzice dostaną tylko pół ulgi

Po kolejnej nowelizacji Nowego Ładu ustawodawca przywraca możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jednakże tylko w 50%, co to oznacza?  Kwota wolna od podatku rozliczających się wspólnie małżonków wynosi 60.000 złotych, dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi: 45.000 PLN (rodzic 30.000, dziecko 15.000) czyżby kolejny błąd ustawodawcy czy celowe działanie…

Read More Read More

Nakładanie MANDATÓW po zmianie przepisów

Nakładanie MANDATÓW po zmianie przepisów

Niewydanie paragonu będzie skutkowało mandatami nakładanymi przez inspektorów handlowych oraz strażników gminnych. Podobnie w przypadku paserstwa towarów akcyzowych, które nie są oznaczone banderolą. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja kodeksu karnego skarbowego i niektórych innych ustaw, który jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. 

Świadczenie usług przez udziałowców w modelu estońskim

Świadczenie usług przez udziałowców w modelu estońskim

  Dotychczas podatnicy mieli wątpliwość, czy świadczone usługi przez udziałowców mogą być zaliczone do kategorii ukrytych zysków.    Dyrektor KIS w interpretacji o nr 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM stwierdził, że kwoty, które są wypłacone udziałowcom, akcjonariuszom i innym podmiotom powiązanym za usługi wyświadczone na podstawie umowy o współpracy nie stanowią dochodu z tytułu ukrytych zysków. W efekcie spółka…

Read More Read More

Obniżenie PIT z 17% na 12%- prace sejmu

Obniżenie PIT z 17% na 12%- prace sejmu

Od lipca pracodawca będzie odprowadzał z pensji pracownika/zleceniobiorcy zaliczki na podatek według niższej stawki 12 proc. Niniejsze spowoduje wyższe wynagrodzenie netto. Co z wynagrodzeniem pobranym od stycznia do czerwca 2022? Wypłaty otrzymane od stycznia do czerwca 2022, od których został już pobrany 17% podatek, zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym za 2022 roku, co spowoduje nadpłatę…

Read More Read More

Wspólne rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci- korekta „Nowego Ładu”

Wspólne rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci- korekta „Nowego Ładu”

Od lipca 2022 roku przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia się z samotnie wychowywanym dzieckiem. W zamian zlikwidowana zostanie ulga wprowadzona od 1 stycznia br., zakładająca, że samotni rodzice odliczaliby od podatku 1500 zł rocznie. Powrót do wspólnego rozliczenia w tej formie  oznacza, że osoby samotnie wychowujące swoje dzieci skorzystają podwójnie z kwoty wolnej od podatku…

Read More Read More