fbpx

aktualności

Rok 2021 bez opłaty targowej

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w roku 2021 nie będzie pobierana opłata targowa.

Subskrypcja:

Loading