fbpx

aktualności

Rozliczenia remanentowe a wysokość określenia stawki zdrowotnej dla przedsiębiorców w Nowym Ładzie.

Od 1 lutego 2022 r. przedsiębiorcy opłacający PIT ( zasady ogólne, podatek liniowy), ustalają miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc na podstawie art. 81 ust. 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.  

Podstawę tej składki (z pewnymi wyjątkami) stanowi różnica między osiągniętymi w poprzednim miesiącu przychodami  a poniesionymi w poprzednim miesiącu kosztami uzyskania tych przychodów.

Tak ustalony dochód ulega pomniejszeniu o kwotę opłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne (o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów).

Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, wartość składki zdrowotnej ulega pomniejszeniu o wartość towarów handlowych ujętych w kosztach podatkowych każdego miesiąca rozliczeniowego, niezależnie od ich konieczności korekty na koniec roku podatkowego.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading