fbpx

aktualności

Dłuższy termin na ZAW-NR – planowane zmiany Białej Listy

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Zapłata za transakcję, która powinna być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego na inny niż wskazany w białej liście rachunek bankowy kontrahenta z dniem 1 stycznia 2020 r. skutkuje negatywnymi skutkami w VAT, CIT i PIT. 

Ustawodawca przewidział możliwość uwolnienia się od negatywnych skutków dokonania przelewu na rachunek bankowy nieumieszczony na wykazanie, tzw. białej liście. 

By zniwelować niepożądane skutki podatnik zobligowany jest złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu składając ZAW-NR.

Projekt ustawy z dnia 24 stycznia 2020 r. zakłada wydłużenie tego terminu do 7 dni, co stanowi uwzględnienie oczekiwań zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Zmianie ma ulec również organ do którego składać się będzie zawiadomienie. Obecnie jest do urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury, po zmianach będzie nim urząd skarbowy dokonującego zapłaty.


Planowane zmiany należy oceniać pozytywnie. Wydłużenie terminu i możliwość składania zawiadomienia ZAW-NR we „własnym” urzędzie skarbowym ułatwi pracę działom finansowo-księgowym.

Opracowała Patrycja Mikuła 

Doradca podatkowy 

Goldenstein Sp z o.o.

Subskrypcja:

Loading