fbpx

aktualności

Ulga na złe długi w podatku dochodowym już w rozliczeniu za styczeń 2020

Od 01.01.2020 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostały przepisy dotyczące  ulgę na złe długi.

Ulga unormowana jest w następujących przepisach podatkowych:  

– art. 18f oraz art. 25 ustawy o CIT:

– art. 26i ustawy o PIT). 

 

Charakter ulgi 

dla Wierzyciela ma charakter fakultatywny.

dla Dłużnika ma charakter obligatoryjny.

 

Kiedy dokonuje się korekt:

gdy od terminu płatności minie 90 dni; 

transakcja była realizowana między podmiotami krajowymi; 

dłużnik nie jest w upadłości (likwidacji lub restrukturyzacji);

transakcja nie była dokonywana między jednostkami powiązanymi.

 

Przepisy przejściowe

Przepisy ulgi mają zastosowanie tylko w stosunku płatności, których termin upływa w 2020 roku.

 

Korekty są dokonywane w zeznaniach rocznych 

Zgodnie z ww. przepisami korekt dokonuje co do zasady w rozliczeniach rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L) poprzez odliczenia lub doliczenia do dochodów, ewentualnie  podwyższenie lub obniżenie straty podatkowej).

 

Co w przypadku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy?

Dla podatników rozliczających zaliczki miesięczne lub kwartalne skutki ulgi mają zastosowanie w stosunku do każdej zaliczki na podatek dochodowy.

 

Skutki dla dłużnika płacącego zaliczki miesięczne 

Jeżeli dłużnik nie zapłacił za fakturę (rachunek, umowę) a od terminu płatności minęło 90 dni, z tym że termin 90 dniowy przypadł np. na kwiecień 2020, wówczas dłużnik ma obowiązek podwyższyć wartość dochodu za kwiecień dla potrzeb obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o wartość niezapłaconej faktury (rachunku lub umowy), niezależnie od tego czy wartość tego zobowiązania zaliczył do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

 

Następnie po zapłacie zobowiązania ma prawo obniżyć wartość zaliczki na podatek dochodowy o ww. wartość pieniężną.

Niniejsze czynności nie mają odzwierciedlenia w księgach rachunkowych.

Opracował:

Mariusz Nowak 

Goldenstein Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

Subskrypcja:

Loading