Opodatkowanie Oddelegowania Pracownika - Goldenstein Szczecin Opodatkowanie, Mariusz Nowak, Oddelegowania Pracownika

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że sfinansowanie przez pracodawcę kosztów dojazdu oraz noclegów oddelegowanemu pracownikowi za granicę nie podlega opodatkowaniu. Sąd orzekając działał w oparciu  o Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 08.07. 2014 roku. (sygn. akt K 7/13).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. wyrok Sądu stojąc na stanowisku, że  jeżeli pracownik dobrowolnie zgodził się na oddelegowanie, wówczas  sfinansowanie kosztów dojazdów oraz noclegów powyżej 500,00 złotych miesięcznie stanowi przychód ze stosunku pracy dla pracownika (art. 12 ustawy o PIT).    

opracował:

Mariusz Nowak

doradca podatkowy   

 

Sending
User Review
0 (0 votes)