fbpx

aktualności

Zmiany WDT od stycznia 2020

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniły się zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Są bardziej rygorystyczne niż krajowe. Niemniej udokumentowanie może (i powinno) następować przede wszystkim zgodnie z regułami krajowymi. A te (w zakresie dokumentowania transportu, czy też wysyłki towarów) nie zmieniły się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Oznacza to, że po 1 stycznia 2020 podatnicy dokumentując wywóz (transport) towarów na terytorium innego państwa członkowskiego UE, posiadają prawo do stosowania dotychczasowych reguł (wynikających z przepisów krajowych zawartych w art. 42 ustawy o VAT).

opracowała: Joanna Domańska 

Starszy Specjalista Podatkowy 

Joanna Domańska

Goldenstein

Subskrypcja:

Loading