Kurs Przeliczeniowy VAT Od 01.01.2021 Również według Zasad Obowiązujących W Podatku Dochodowym - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Kurs przeliczeniowy VAT od 01.01.2021 również według zasad obowiązujących w podatku dochodowym

Kurs przeliczeniowy VAT od 01.01.2021 również według zasad obowiązujących w podatku dochodowym

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Z dniem 01.01.2021 r. do ustawy o VAT został dodany przepis art. 31a ust. 2a, zgodnie z którym kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Podatnik, który wybrał te zasady jest obowiązany do ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał.

Sending
User Review
0 (0 votes)