fbpx

aktualności

Wyrok TSUE – niezgodne z prawem odsetki od spóźnionego WNT

Wyrokiem z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19 TSUE uznał, że polskie przepisy są sprzeczne z zasadą neutralności VAT, jeżeli skutkują tym, że rozliczenie VAT należnego i naliczonego związanego z tą samą transakcją nie nastąpi w jednym okresie rozliczeniowym i to niezależnie od okoliczności danej sprawy, np. dobrej wiary
podatnika.
Niniejszy wyrok skutkuje możliwością ujmowania podatku należnego i naliczonego w jednym okresie. Natomiast w przypadku podatników, dla których doszło już do wydania decyzji ostatecznej lub zapadł prawomocny wyrok sądu administracyjnego do wznowienia postępowania podatkowego lub sądowo-administracyjnego. W przypadku postępowań podatkowych termin na złożenie wniosku o wznowienie takiego postępowania, natomiast w przypadku postępowań sądowoadministracyjnych
– 3 miesiące od dnia publikacji wyroku wynosi miesiąc od dnia publikacji wyroku.

Subskrypcja:

Loading