Wyrok TSUE - Niezgodne Z Prawem Odsetki Od Spóźnionego WNT - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Wyrok TSUE – niezgodne z prawem odsetki od spóźnionego WNT

Wyrok TSUE – niezgodne z prawem odsetki od spóźnionego WNT

Wyrokiem z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19 TSUE uznał, że polskie przepisy są sprzeczne z zasadą neutralności VAT, jeżeli skutkują tym, że rozliczenie VAT należnego i naliczonego związanego z tą samą transakcją nie nastąpi w jednym okresie rozliczeniowym i to niezależnie od okoliczności danej sprawy, np. dobrej wiary
podatnika.
Niniejszy wyrok skutkuje możliwością ujmowania podatku należnego i naliczonego w jednym okresie. Natomiast w przypadku podatników, dla których doszło już do wydania decyzji ostatecznej lub zapadł prawomocny wyrok sądu administracyjnego do wznowienia postępowania podatkowego lub sądowo-administracyjnego. W przypadku postępowań podatkowych termin na złożenie wniosku o wznowienie takiego postępowania, natomiast w przypadku postępowań sądowoadministracyjnych
– 3 miesiące od dnia publikacji wyroku wynosi miesiąc od dnia publikacji wyroku.

Sending
User Review
0 (0 votes)