fbpx

aktualności

Specjalny fundusz inwestycyjny alternatywą dla CIT-u estońskiego

Obowiązujący od 1.01.2021 r. nowy specjalny fundusz inwestycyjny (art. 15 ust. 1hb
ustawy o CIT) jest tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy. Dotyczy wyłącznie spółek z.o.o. i spółek akcyjnych, u których przychody w poprzednim
roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł. Muszą one jeszcze spełniać następujące warunki
■ ich udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne,
■ nie mogą one posiadać udziałów ani akcji w innych podmiotach,
■ muszą zatrudniać co najmniej trzy osoby w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem
swoich udziałowców lub akcjonariuszy),
■ osiągane przez nie przychody pasywne nie mogą przewyższać sumy przychodów
z działalności operacyjnej,
■ muszą ponosić nakłady inwestycyjne.

Główną korzyścią, jaką daje fundusz, jest możliwość szybszego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na środki trwałe. Można je zaliczyć już w momencie,
gdy firma wpłaci odpis na rachunek specjalnego funduszu, natomiast sam cel inwestycyjny może zostać zrealizowany później.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading