fbpx

aktualności

Wsparcie dla pracodawców w zakresie ZFRON

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy, którzy na skutek reformy systemu podatkowego mają niższe wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), bedą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie. 

Będzie je przekazywał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Projekt przewiduje, że pracodawcy będą mógli co miesiąc składać wniosek do PFRON o wypłacenie kwoty stanowiącej iloczyn stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. PFRON będzie te pieniądze przekazywał bezpośrednio na konto ZFRON lub ZFA.

Subskrypcja:

Loading