fbpx

aktualności

Ciężki los działów kadrowo-płacowych

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Nowy ład 2022 to nie tylko wyzwanie dla działów  finansowo- księgowych. Ciężki los czeka również działy kadrowo- płacowe.

Nowe rozporządzenie w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powoduje, że płatnik, powinien dwukrotnie przekalkulować wysokość zaliczki na podatek. Jeśli okazałoby się, że na skutek Polskiego Ładu musiałby odprowadzić do urzędu skarbowego wyższą zaliczkę (a w konsekwencji wynagrodzenie netto byłoby niższe), zastosuje zaliczkę niższą, liczoną według przepisów z 2021 r.

Niniejsze dotyczy: umów o pracę, umów zlecenia, emerytur i rent. 

Uwaga!  

Pracownicy, którzy dostali jednak niższe wynagrodzenie – mogą spodziewać się wyrównania.

Co ważne – sama konstrukcja podatku nie uległa zmianie, niniejsze oznacza że wielu pracowników  (zleceniobiorców) będzie miała do dopłaty w zeznaniu rocznym PIT-37 (PIT-36).

ale to problem kwietnia 2023 a nie bieżącego okresu:(

Z tego sposobu rozliczenia zaliczek na podatek płatnik może zrezygnować, w przypadku złożenia przez pracownika stosownego oświadczenia o rezygnacji z poboru zaliczek na podatek na zasadach 2021.

Opracował Mariusz Nowak – doradca podatkowy

Subskrypcja:

Loading