fbpx

aktualności

Ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców

Podatnicy CIT i PIT począwszy od rozliczenia za rok 2022 mają prawo skorzystać z nowej ulgi tzw. sponsoringowej, tj. wydastków poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ustawodawca przewidział w tym przypadku odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. 

W praktyce oznacza to, że podatnik, który spełni określone w ustawie warunki, będzie mógł odliczyć łącznie 150 proc. poniesionych kosztów tj, 100 proc. zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu, a następnie 50 proc. tych samych kosztów zostanie ponownie odliczone od podstawy opodatkowania.

Opracowała: Joanna Domańska Starszy Specjalista Goldenstein. 

Subskrypcja:

Loading