fbpx

aktualności

JPK-VAT a KSef

Przypomnijmy, że już od lipca 2024 r. wystawianie e-faktur w KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT.

Zgodnie z opublikowanym projektem podatnicy zobowiązani do korzystania z KSeF będą musieli podawać w jednolitych plikach kontrolnych numer indentyfikacyjny faktury nadanej w tym systemie, a także oznaczenia:

– „OFF”, gdy faktura zostanie wystawiona w czasie awarii KSeF lub gdy z przyczyn leżących po stronie podatnika nie będzie możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej,

– „BFK”, gdy faktura zostanie wystawiona elektronicznie lub papierowo bez użycia KSeF (czyli w przypadkach, w których nie będzie obowiązku wystawienia faktury przy użyciu KSeF).

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading