fbpx

aktualności

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości dla szczecińskich przedsiębiorców

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza i oświadczenia i porównać je ze styczniem 2020.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie, o którym mowa stosuje się za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zwolnienie z podatku od nieruchomości dot. m.in. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, sportem i rekreacją, zabiegami fryzjerskimi i kosmetycznymi, usługami hotelarskimi czy też przygotowywaniu i podawaniu posiłków z wystawionego menu spożywane na miejscu.

Zarówno skorzystanie z prawa do odroczenia terminu płatności rat podatku, jak i zwolnienia z nieruchomości wymaga złożenia wniosków określonych odpowiednio w uchwale Rady Miasta Szczecin nr XVI/552/20 lub XVI/551/20: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50071.asp

Subskrypcja:

Loading