fbpx

aktualności

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorstw.

Projekt zostanie przedstawiony na początku najbliższego tygodnia.

Pakiet osłonowy dotyczy udostępnienia instrumentów finansowych dla firm zapewniających poprawę płynności finansowej, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Jednym z priorytetów ma być też ochrona i wsparcie rynku pracy poprzez rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do przygotowania pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. W efekcie intensywnych spotkań i rozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze firmy w obecnej sytuacji
– MÓWI MINISTER JADWIGA EMILEWICZ

Odroczenia w płatnościach

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości podatkowych itp). Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Przewidywane jest zniesienie opłaty prolongacyjnej. Odroczenie płatności dotyczyć ma składek ZUS, jak również PIT, CIT, VAT.

Rządowy plan zaprezentowany zakłada również przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK, a także przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) .

Pomoc dla przedsiębiorców ma być zapewniona również poprzez: wcześniejsze zwroty VAT , jak i ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Poprawa płynności finansowej

Jednym z pomysłów zaprezentowanych jako działania wspierające zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw w związku z pandemią koronawirusa jest możliwość odliczenia straty poniesionej w roku 2020 od dochodu osiągniętego za rok 2019. Planowane jest ponadto wsparcie gwarancyjne i dopłaty do kredytów w ramach działań BGK, jak i poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona rynku pracy

Przedsiębiorcom w kryzysie poprzez wprowadzony projekt specustawy zagwarantowane zostanie skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem firmy. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.
W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 procent zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Środowiska księgowych i doradców podatkowych podejmują działania mające na celu niezwłoczne zgłoszenie możliwych rozwiązań mających na celu ułatwienia dla przedsiębiorstw, w tym m.in. odroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowych czy sporządzenia sprawozdania finansowego.

O działaniach rządowych i inicjatywach społecznych w kontekście wejścia zmian w życie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy
Goldenstein sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Subskrypcja:

Loading